Ekoodpowiedzialni w biznesie w zarysie

Czym jest ekoodpowiedzialność? Czy mianem firmy ekoodpowiedzialnej może poszczycić się każda, która prowadzi działalność w zgodzie z prawodawstwem w zakresie środowiska naturalnego? Odpowiedzi na te oraz inne pytania dotyczące trzeciej edycji konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie” można zaleźć w niniejszym wydaniu specjalnym.

Kapituła oraz laureaci konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie” zgodnie stwierdzają, że ekoodpowiedzialność to znacznie więcej – niestandardowe, wykraczające poza obowiązki określone prawem i limitami emisyjnymi zaangażowanie w działania prośrodowiskowe, uwzględnianie ochrony środowiska na każdym etapie działalności, a także włączanie aspektów środowiskowych w procesy podejmowania decyzji biznesowych. Bardzo ważnym elementem jest też edukacja ekologiczna – zarówno w odniesieniu do pracowników, jak i klientów, dostawców oraz społeczności lokalnej.

Właśnie tymi cechami wyróżniają się laureaci konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie”, którego III edycja zakończyła się w październiku 2013 r. W konkursie nagradzane są przedsiębiorstwa z sektora przemysłu, handlu i usług, które realizując swoją podstawową działalność, podejmują liczne inicjatywy (inwestycyjne, edukacyjne i informacyjne) na rzecz ochrony środowiska. W 2013 r. do grona zwycięzców, obok PKN ORLEN (laureat 2011 r.) oraz Grupy LOTOS (laureat 2012 r.), dołączyła Dolina Nidy. Z kolei wyróżnienia otrzymały firmy: EDF Polska, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma oraz Kompania Węglowa. Każda z nich w roku poprzedzającym edycję konkursu podjęła szereg różnorodnych, czasem wręcz nowatorskich i oryginalnych działań na rzecz ochrony środowiska, co zostało docenione przez kapitułę konkursu pod przewodnictwem Michała Kiełszni, generalnego dyrektora ochrony środowiska.

Trzeba przyznać, że pozostałe zgłoszone do udziału w konkursie firmy miały ogromne szanse, by znaleźć się w gronie „Ekoodpowiedzialnych w biznesie” – tym bardziej zachęcamy do udziału w kolejnej, czwartej edycji konkursu. Ostatnie trzy edycje pokazały, że firmy, które wcześniej „otarły się o podium”, w efekcie na nim stają – warto więc nie ustawać w działaniach i dążyć do sukcesu!

Tytuł „Ekoodpowiedzialni w biznesie” 2014 czeka na kolejną firmę. Od bieżącej edycji skracamy czas na przyjmowanie zgłoszeń – ostateczny termin mija 30 czerwca, zatem…do biegu, gotowi, start!

Agata Jasińska, koordynator konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie”

POBIERZ WYDANIE SPECJALNE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *