Ekoodpowiedzialni na podium

Tradycja organizacji konkursów sięga korzeniami czasów antycznych. O wieniec laurowy rywalizowano już w starożytności, ku czci Zeusa. Z kolei redakcja „Ecomanagera” postanowiła umożliwić zmagania firmom, czego efektem jest konkurs „Ekoodpowiedzialni w biznesie”.

O palmę pierwszeństwa walczyły przedsiębiorstwa, które w 2010 r. podjęły szereg inicjatyw, mających na celu minimalizowanie wpływu swojej działalności i wytwarzanych produktów na środowisko, oraz działania edukacyjne i informacyjne w zakresie ochrony środowiska. Laureaci zostali wybrani przez współpracującą z redakcją Kapitułę konkursu, której przewodniczył Michał Kiełsznia, generalny dyrektor ochrony środowiska. Uhonorowanie zwycięzców nastąpiło podczas uroczystej Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON, poprzedzającej Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO (21 listopada 2011 r.). W ferii świateł i przy dźwiękach fanfar statuetkę oraz dyplom wręczała Magdalena Dutka, prezes firmy Abrys, wraz z Bernardem Błaszczykiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska.

Grono „szczęśliwców”

Za prowadzenie działalności proekologicznej oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, minimalizujących wpływ przedsiębiorstwa na środowisko, kapituła konkursu wyróżniła trzy przedsiębiorstwa. Jedną ze statuetek otrzymała firma DANONE. Może się ona pochwalić nie tylko licznymi inwestycjami proekologicznymi, ale też bardzo szeroką działalnością edukacyjną. W 2010 r. dla pracowników zorganizowano m.in. akcję „Zielony tydzień”, w ramach której promowane były zachowania prośrodowiskowe, oraz „Dzień zrównoważonego transportu”, zachęcający do korzystania z transportu zbiorowego oraz stosowania zasad ecodrivingu. Z kolei mieszkańcy mogli wziąć udział w wielu akcjach (konkursy, zabawy), odbywających się w ramach tzw. pikników ekologicznych. Drugi laur przypadł firmie International Paper – Kwidzyn, która w sposób szczególny dba o to, by produkowany przez nich papier miał jak najmniejszy wpływ na środowisko. Z tego względu pozyskiwany jest m.in. surowiec drzewny z lasów, zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej. Firma prowadzi też szeroką działalność inwestycyjną (instalacja schładzania ścieków, modernizacje elektrofiltrów, instalacja nowego filtra szlamu itp.) oraz edukacyjną (pracownicy uczestniczyli m.in. w spotkaniach Eko Szkoły). Trzecią statuetkę otrzymał Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica. Firmę nagrodzono m.in. za szeroką działalność na rzecz ochrony bioróżnorodności (udział w programie reintrodukcji motyla – niepylaka Apollo, stworzenie stawów rozrodczych dla płazów), a także realizację licznych inwestycji proekologicznych, minimalizujących zużycie wody oraz energii. Przedsiębiorstwo, planując wszelkie inwestycje, zwraca uwagę na ekologiczne aspekty swoich działań i w związku z tym poszukuje alternatywnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.

The winner is…

Prestiżowym tytułem „Ekoodpowiedzialni w biznesie” uhonorowano Polski Koncern Naftowy ORLEN. Przyznana nagroda główna stanowi dowód na to, że firma przestrzega i promuje zasady zrównoważonego rozwoju. Ciągłe doskonalenie jakości paliw, unowocześnienie instalacji rafineryjno-petrochemicznych, szeroka działalność informacyjna, udział w odbudowie krajowej populacji zagrożonego wyginięciem sokoła wędrownego i przeznaczenie na ochronę środowiska ponad 20% nakładów inwestycyjnych są potwierdzeniem wyboru słusznej strategii, ukierunkowanej na ograniczanie wpływu Koncernu na środowisko. – Nasza strategia opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i kryteriów ekologicznych. Jej elementem jest poszanowanie określonych prawem warunków środowiskowych. Jesteśmy świadomi swojego oddziaływania na środowisko, dlatego prowadzimy działalność biznesową z zachowaniem możliwie najwyższej neutralności ekologicznej procesów produkcyjnych oraz magazynowania i dystrybucji produktów – powiedział Arkadiusz Kamiński, dyrektor Biura Ochrony Środowiska w PKN ORLEN. W 2010 r. firma realizowała szereg inwestycji proekologicznych, dzięki którym zostanie m.in. zmniejszony wpływ na środowisko przez utylizację większej ilości paliw o głębokim stopniu odsiarczania. Duże nakłady inwestycyjne poniesiono także na minimalizację oddziaływania wytwarzanych produktów na środowisko oraz działalność informacyjną, związaną z podnoszeniem świadomości ekologicznej zarówno lokalnej społeczności, jak i pracowników firmy. – Nagroda w konkursie „Ekoodpowiedzialni w biznesie” jest dla nas kolejnym dowodem na to, że przyjęta przez koncern strategia, ukierunkowana na ograniczanie oddziaływania na środowisko, jest właściwa – dodał A. Kamiński

Łukasz Bandosz

Opublikowano: Ecomanager Numer 1-2/2012 (22-23)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *