Ekoodpowiedzialni 2011

20120917100708_opinie_nowe wyzwania_b_krawczyk fot Kamieński

 Z Arkadiuszem Kamińskim, dyrektorem Biura Ochrony Środowiska w PKN ORLEN, na temat działań prośrodowiskowych, rozmawia Małgorzata Masłowska-Bandosz.

Jak to możliwe, że firma, która nie tak dawno figurowała na liście „80 najbardziej uciążliwych dla środowiska w skali kraju zakładów”, dziś jest liderem w zakresie proekologicznych rozwiązań?

Wymagało to ogromnego wysiłku inwestycyjnego i czasu. Firma zrealizowała szereg projektów, zarówno w obszarze produkcji, jak i magazynowania oraz dystrybucji paliw. Zmiany polegały także na modyfikacji i integracji systemów zarządzania. Społeczne postrzeganie firmy poprawiła też realizacja dobrowolnych programów środowiskowych. Najważniejszymi działaniami w tym zakresie były: wprowadzenie i certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001 oraz wieloletnie uczestnictwo w międzynarodowym programie „Responsible Care”, w ramach którego zrealizowaliśmy już ponad 100 dobrowolnych zadań z obszaru HSE (środowisko, bezpieczeństwo, zdrowie). Efektem tego jest zdecydowanie większa neutralność naszej działalności dla otoczenia, liczne nagrody i pozytywne opinie specjalistów z zakresu ochrony środowiska.

Jakie inwestycje ograniczające negatywny wpływ zakładu na środowisko zrealizowano w ostatnim czasie?

Realizujemy wszelkie niezbędne inwestycje, które są zabezpieczeniem dość specyficznej działalności firmy, i to zarówno na etapie produkcji, transportu, jak i magazynowania oraz dystrybucji. Oprócz działań modernizacyjnych na stacjach i terminalach paliw, które zapewniają hermetyzację procesu magazynowania i dystrybucji, w ostatnim czasie w zakładzie produkcyjnym wybudowaliśmy m.in. instalację HON VII, umożliwiającą wytwarzanie paliw o bardzo niskiej zawartości siarki, instalację Claus II, ograniczającą emisję siarkowodoru oraz węzeł oczyszczania ścieków z benzenu na wydziale Olefin II. Obecnie koncentrujemy się na inwestycji dostosowania zakładowej elektrociepłowni do wymagań UE, przewidywanych od 2016 r. Na ten rok planowana jest budowa instalacji odsiarczania spalin dla kotłów w elektrociepłowni oraz instalacji odazotowania i odpylania spalin z elektrociepłowni.

Ile rocznie pieniędzy jest wydatkowanych na działania środowiskowe?

W 2010 r. nakłady poniesione na projekty środowiskowe stanowiły prawie 21% całkowitych nakładów inwestycyjnych, a w 2011 r. – więcej niż 16%. W br. na tego typu realizacje planujemy przeznaczyć ponad 23% budżetu inwestycyjnego.

Czy projekty ekologiczne mają swoje uzasadnienie ekonomiczne?

Systematycznie realizujemy programy inwestycyjne, w których każde z zadań ukierunkowane jest nie tylko na korzyści technologiczne, ale również na wymierne efekty ekologiczne. Dlatego wiemy, że zastosowane rozwiązania projektowe, właściwa obsługa i ciągłe monitorowanie oddziaływania inwestycji przyczyniają się nie tylko do poprawy stanu środowiska, ale także efektywności, co stanowi uzasadnienie ekonomiczne.

Każdego roku firma bierze udział w licznych konkursach z zakresu ochrony środowiska i CSR. Jakie korzyści przynosi przedsiębiorstwu uczestnictwo w tego typu przedsięwzięciach?

Konkursy weryfikują osiągnięcia, wskazują liderów, dają satysfakcję nagradzanym. Ponadto otrzymywane nagrody są też bodźcem do prowadzenia dalszych działań związanych z ochroną środowiska. Dla PKN ORLEN uzyskanie prestiżowego tytułu, takiego jak „Partner Polskiej Ekologii”, „Firma Bliska Środowisku”, „Ekostrateg” czy „Ekoodpowiedzialni w biznesie”, jest dużym wyróżnieniem i potwierdzeniem wyboru właściwego kierunku rozwoju technologicznego. Co więcej, w każdym z tych konkursów oceny merytorycznej zgłoszeń dokonują komisje konkursowe, składające się z ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska, przedstawicieli resortu ochrony środowiska i organizacji pozarządowych.

Wywiad przeprowadzono drogą elektroniczną 1 marca 2012 r.

Opublikowano: Ecomanager Numer 3/2012 (24)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *