Ekologia – z czym to się je?

Działalność globalnych producentów żywności wywiera znaczący wpływ na ludzi i otaczającą przyrodę. Z tego względu dla firm odpowiedzialnych społecznie ochrona środowiska naturalnego jest obecnie nieodłącznym elementem biznesu.

Jeden z największych producentów żywności – Mars Polska wprowadził do swoich oddziałów aktywną politykę proekologiczną w ramach globalnego projektu „Program Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu” (ang. Sustainable in a Generation – SiG) (rys.).

Celem firmy jest osiągnięcie najwyższych standardów związanych z ochroną środowiska poprzez podniesienie wydajności operacyjnej i kapitałowej, inwestycje w nowe, przyjazne środowisku technologie i spożytkowanie energii płynącej ze źródeł odnawialnych. Zobowiązała się ona do ograniczenia wykorzystania energii z paliw kopalnych, emisji gazów cieplarnianych oraz zużycia wody o 25% do 2015 r., w stosunku do poziomu z 2007 r. Wiele innowacyjnych rozwiązań już zostało zastosowanych w kompleksie fabryczno-biurowym pod Sochaczewem, który obejmuje fabrykę czekolady w Janaszówku oraz fabrykę suchej i mokrej karmy dla zwierząt w Kożuszkach Parcel. Innowacje wdrażane są zarówno na poziomie technologicznym, jak i proceduralnym.

 Mniejsze zużycie, mniej CO2

Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie emisji dwutlenku węgla w procesach produkcyjnych to największe wyzwanie dla każdej fabryki i jednocześnie priorytet firmy Mars Polska. Spośród wszystkich fabryk Mars na świecie, to właśnie fabryka czekolady w Janaszówku w 2012 r. osiągnęła najlepszy wynik w dziedzinie oszczędności energii, poprawiając gęstość energii o 17% i obniżając całkowite zużycie energii o 14%. Wynik ten osiągnięto dzięki inwestycjom technologicznym oraz pracy zespołu inżynierów, którzy opracowali metody optymalizacji i automatyzacji pracy części urządzeń oraz instalacji.

Znacznej redukcji uległa również emisja dwutlenku węgla do atmosfery – dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym firmie udało się zmniejszyć ją o 1350 ton w skali roku. Szacuje się, że do 2015 r. spadek ten wyniesie aż 46% w porównaniu do 2010 r. Plany zakładają, że do 2015 r. redukcja bezpośredniego zużycia energii pochodzącej z paliw kopalnych i emisji gazów cieplarnianych wyniesie 25% w porównaniu z 2007 r., by w 2040 r. osiągnąć poziom zerowy.

W zmniejszanie emisji dwutlenku węgla zaangażowane zostały także zespoły ds. sprzedaży Mars Polska, które przygotowały specjalny podręcznik ekonomicznej i ograniczającej emisję CO2 jazdy samochodem.

Ekoinwestycje dla czystej wody

Kolejną inwestycją w ramach zrównoważonego rozwoju fabryki w Janaszówku będzie nowa oczyszczalnia ścieków, która pozwoli na utylizację odpadów organicznych, generowanych przez fabryki Mars Polska. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie rozwiązań inwestycja umożliwi powtórne użycie ok. 27% wody. Przeprowadzone w ostatnich latach zmiany pozwoliły uzyskać również znaczne oszczędności wody – miesięcznie nawet do 1 200 000 litrów. Łączne zużycie wody zmniejszyło się o ok. 5 mln litrów miesięcznie przy zachowaniu wszystkich standardów higienicznych.

Zero odpadów

Dużym sukcesem polskiej fabryki w Sochaczewie jest również fakt, że od 2011 r. kompleks nie generuje żadnych odpadów trafiających na składowiska. Powstałe w procesie produkcji zbędne pozostałości przetwarza się w paliwo biogazowe lub wykorzystuje do produkcji materiałów budowlanych.

Mars Polska podjął także zobowiązanie dotyczące wprowadzenia modyfikacji grubości folii oraz redukcji ilości opakowań do 80 kg na tonę produktu gotowego, dzięki któremu do 2014 r. uda się zmniejszyć ich ilość o ok. 30%. Dla porównania, w 2008 r. ilość ta wynosiła ponad 110 kg.

Firma zmodyfikowała również sposób pakowania produktów na paletach podczas transportu i w opakowaniach zbiorczych tak, by zredukować ilość odpadów oraz emisję CO2, umożliwiając przewiezienie tej samej liczby produktów mniejszą liczbą transportów. Wszystkie te procesy pozwoliły zredukować łączny tonaż zużywanych opakowań aż o 240 ton w skali roku.

Małe kroki – duży efekt

Firma wychodzi z założenia, że nawet niewielkie działania mogą znacznie przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego. Z tego powodu dba również o edukację ekologiczną swoich pracowników, zachęcając ich m.in. do zrezygnowania z transportu samochodowego samochodu na rzecz roweru bądź transportu publicznego.

Obowiązujące w oddziałach w Warszawie oraz Sochaczewie wewnętrzne normy prośrodowiskowe nakazują m.in. segregację odpadów. Ponadto wszystkie pomieszczenia wyposażono w urządzenia energooszczędne.

W ekologicznych rozwiązaniach liczą się przede wszystkim oszczędności. Z tego względu oprócz instalacji innowacyjnych systemów w fabrykach i biurach Mars Polska stosowane są także najprostsze rozwiązania. Tylko dzięki zamontowaniu energooszczędnego oświetlenia wykorzystanie energii elektrycznej spadło o 23%.

Zrównoważona produkcja

Firma Mars jest jednym z największych światowych odbiorców płodów rolnych. W związku z tym przywiązuje ona ogromną wagę do pozyskiwania surowców wykorzystywanych w produkcji z certyfikowanych źródeł. Certyfikacja daje gwarancję, że surowce pozyskiwane i dostarczane są w sposób, który jest korzystny dla ich producentów, przyjazny dla środowiska i opłacalny dla przemysłu.

Fot. Zbiór kawy w KeniI

Firma podjęła zobowiązania, by wykorzystywać w produkcji: od 2013 r. 100% kawy, pochodzącej wyłącznie ze źródeł certyfikowanych, od 2015 r. 100% czarnej herbaty pochodzącej wyłącznie ze źródeł certyfikowanych oraz 100% oleju palmowego, pochodzącego od dostawców certyfikowanych przez organizację Roundtable on Sustainable Palm Oil (Okrągły Stół ds. Zrównoważonej Produkcji Oleju Palmowego), a od 2020 r. 100% kakao ze źródeł certyfikowanych oraz 100% ryb i owoców morza ze źródeł przyjaznych środowisku.

Marcin Bober, specjalista ds. komunikacji korporacyjnej, Mars Polska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *