Ekologia w dyskoncie

Duże sieci handlowe mogą realizować swoją odpowiedzialność środowiskową w dwojaki sposób. Po pierwsze, wprowadzając rozwiązania zmniejszające negatywny wpływ ich działalności na środowisko, a po drugie – edukując swoich klientów.

Polityka środowiskowa Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci Biedronka, zapewnia prowadzenie działalności firmy w sposób ekologicznie zrównoważony poprzez podejmowanie inicjatyw w trzech głównych obszarach: przeciwdziałania zmianom klimatycznym, zachowania bioróżnorodności oraz gospodarki odpadami. Każdego roku firma podejmuje także szereg inicjatyw promujących postawy proekologiczne wśród klientów i pracowników.

Ekosklepy

Sieć Biedronka konsekwentnie wprowadza nowe, przyjazne środowisku, rozwiązania. Od 2008 r. rozwija projekt sklepów ekologicznych. Testowane w nich elementy wyposażenia, takie jak gruntowe wymienniki ciepła, energooszczędne żarówki, urządzenia chłodnicze czy automatycznie zamykane zawory w umywalkach, wprowadzone są do standardu wyposażenia tradycyjnych sklepów. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie zużycia energii, wody i produkcji odpadów. Obecnie trwają intensywne prace nad projektem sklepu ekologicznego drugiej generacji.

Segregacja i przetwarzanie odpadów

Każdy sklep Biedronka ma obowiązek segregowania odpadów. Do recyklingu trafiają m.in. świetlówki, tonery, folia oraz makulatura. Specjalne pojemniki do segregacji odpadów stoją również w biurach sieci. W 2012 r. w sklepach i centrach dystrybucyjnych odzyskano i przekazano do recyklingu 122 tys. ton makulatury, 6,4 tys. ton opakowań z tworzyw sztucznych oraz 2,7 tys. ton opakowań z drewna.

Sieć ściśle współpracuje z uprawnionymi jednostkami w zakresie odbioru odpadów żywnościowych. Jedyną formą zagospodarowania produktów przeterminowanych i nienadających się do sprzedaży stosowaną przez sieć jest przekazywanie ich wyspecjalizowanym firmom zajmującym się unieszkodliwieniem w sposób wynikający z przepisów prawa. Zgodność z przepisami i wysokimi standardami sieci Biedronka gwarantuje stosowna treść umów zawartych z tymi firmami.

Ekologiczne rozwiązania w logistyce

Sieć Biedronka ogranicza negatywny wpływ na środowisko także dzięki usprawnieniu logistyki. Dzięki współpracy z lokalnymi dostawcami i powiększaniu sieci centrów dystrybucyjnych skracana jest droga, którą pokonują samochody dostawcze od centrum do sklepów. Od 2011 r. do floty dołączyły nowoczesne i przyjazne środowisku samochody ciężarowe. Pojazdy te łączą w sobie wszystko, co najważniejsze w transporcie miejskim: duże możliwości transportowe samochodu ciężarowego, zwrotność samochodu dostawczego oraz ergonomię samochodu niskopodłogowego. Pozwalają one na ekologiczną i ekonomiczną jazdę – zawdzięczają to napędowi gazowemu. Samochody napędzane gazem ziemnym spełniają wysokie wymogi certyfikatu ECE R110 oraz rygorystyczne wymagania normy emisji spalin EEV. Z tego względu pojazdy wykorzystywane przez sieć Biedronka mają lepsze wyniki w zakresie emisji spalin, niż wynikające z normy Euro 5. Z ich rur wydechowych wydostaje się praktycznie wyłącznie gorące powietrze.

Warto zaznaczyć, że samochody te spełniają obowiązujące oraz planowane standardy emisji spalin obowiązujące w Unii Europejskiej. Zostały one opracowane w serii dyrektyw europejskich, które sukcesywnie zwiększały swoją restrykcyjność. Obecnie obowiązuje norma Euro 5 wprowadzona w życie w 2011 r., a kolejna, do której dostosowane są już auta – Euro 6 ma zostać wdrożona w 2014 r.

Nowoczesne pojazdy wykorzystywane przez sieć Biedronka to także zmniejszona emisja hałasu. Ograniczenie hałasu może wynieść nawet 50% w porównaniu z pojazdem z silnikiem wysokoprężnym i obudową wyciszającą. Jest to rezultat niezwykle cichej pracy silnika i bardziej miękkiego spalania. Tym samym podwozie samochodu napędzane gazem ziemnym spełnia normę głośności „PIEK” (głośność pojazdu 72 dB) oraz posiada niemiecki znak jakości „Blauer Umweltengel”. Dzięki temu towar może być dostarczany nawet do centrów większych aglomeracji, bez narażania mieszkańców na nieprzyjemności związane z hałasem.

W centrach dystrybucyjnych wykorzystywane są skrzynki wielokrotnego użytku, np. do napojów oraz wózki do kwiatów. JMP korzysta także z elektronicznych faktur i elektronicznej wymiany dokumentów, ograniczając w ten sposób ilość papieru zużywanego w firmie oraz zmniejszając wycinkę drzew.

Ekologiczne zakupy

Rocznie Polak zużywa aż kilkaset plastikowych toreb jednorazowego użytku. W skali całego kraju daje to miliardy opakowań rocznie. Warto pamiętać, że każda foliowa torebka rozkłada się do 500 lat. W ramach programu odpowiedzialności społecznej firmy i w trosce o środowisko naturalne Biedronka, jako jedna z pierwszych sieci handlowych w Polsce zrezygnowała z bezpłatnych, jednorazowych, plastikowych siatek i rozpoczęła dystrybucję toreb wielokrotnego użytku.

Ponadto każdy klient może przynieść do sklepu niepotrzebne baterie oraz akumulatorki i bezpłatnie zostawić je w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach, umieszczonych za kasami sklepowymi. W ramach takiej zbiórki tylko w 2012 r. udało się zgromadzić prawie 30 ton zużytych baterii.

Edukacja ekologiczna

Sieć Biedronka od wielu lat angażuje się w aktywności, które mają pozytywne oddziaływanie na środowisko. Do zmiany nawyków na bardziej ekologiczne zachęcani są nie tylko pracownicy, ale także klienci. Kampanie informacyjne, których częścią są plakaty i ulotki przekonują, że każdy może zadbać o środowisko naturalne segregując odpady, ograniczając zużycie wody i prądu, a także korzystając z wielorazowych toreb.

Corocznie przeprowadzane są akcje zbiórki odpadów opakowaniowych” „Pielęgnujemy EKOzwyczaje” i „Zgrani z naturą” oraz zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego „ECOdzień”.

Głównym celem organizowanej wspólnie z firmą Carlsberg Polska akcji „Pielęgnujemy EKOzwyczaje” jest zwiększanie świadomości ekologicznej wśród konsumentów, szczególnie w kontekście segregacji opakowań szklanych. W ramach zbiórki klienci sklepów Biedronka w zamian za przyniesienie pięciu szklanych opakowań otrzymują sadzonki roślin. Tylko podczas trzeciej edycji, przeprowadzonej w czerwcu 2012 r. w 20 polskich miastach zebrano aż 42 tony szkła i rozdano 37 tys. roślin.

Akcja „ECOdzień“ to z kolei szansa na pozbycie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzona wraz z firmami Electro-System Organizacja Odzysku oraz Remondis Electrorecycling zbiórka obejmuje m.in. sprzęt RTV (telewizory, radia, monitory, sprzęt hi-fi), AGD (pralki, lodówki), sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny oraz narzędzia elektryczne. Celem akcji jest nie tylko zbiórka elektro odpadów, ale przede wszystkim edukacja ekologiczna uczestników akcji oraz upowszechnianie wśród konsumentów wiedzy na temat selektywnej zbiórki oraz recyklingu.

Kolejną akcją, w ramach której przeprowadzana jest zbiórka surowców wtórnych, jest wspólna inicjatywa sieci Biedronka i Kompanii Piwowarskiej – „Zgrani z naturą”. W kilkunastu sklepach sieci w kraju odbywa się zbiórka surowców wtórnych. W zamian za przyniesionych pięć szklanych lub aluminiowych opakowań, każdy otrzymuje praktyczną ekotorbę na zakupy oraz ulotkę informacyjną na temat segregacji odpadów. W wyniku zakończonej w kwietniu br. akcji w 12 miastach Polski zebrano ponad siedem ton opakowań szklanych i blisko 300 kg opakowań aluminiowych.

Archiwum Jeronimo Martins Polska

W ramach akcji „Zgrani z naturą” Biedronka razem z Kompanią Piwowarską zachęcała do segregowania odpadów

Organizując akcje zbiórki odpadów, sieć Biedronka współpracuje z uznanymi instytucjami, m.in. z Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania czy organizacją odzysku opakowań Rekopol. Postawy proekologiczne są również promowane w specjalnie przygotowanych artykułach w „Kropce TV” – tygodniku telewizyjnym dystrybuowanym w sklepach sieci Biedronka.

Firma Jeronimo Martins Polska dobrze rozumie potrzebę dbania o środowisko naturalne i czuje się zobowiązana do popierania, a nawet kreowania trendów proekologicznych, wpływających na zmianę postaw zarówno wśród jej pracowników, jak i klientów.

Alfred_Kubczak

 Alfred Kubczak, dyrektor ds. korporacyjnych, Jeronimo Martins Polska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *