Ekologia (jak) w banku

Banki nie tylko udzielają kredytów, dotacji oraz pożyczek na inwestycje związane z ochroną środowiska, ale również same realizują działania minimalizujące swoje oddziaływanie na otaczającą przyrodę i prowadzą biznes odpowiedzialny społecznie.

Działania na rzecz środowiska są częścią Strategii CSR, przyjętej przez zarząd ING Bank Śląski w czerwcu 2012 r. Są one łączone ze strategią biznesową banku oraz codzienną praktyką. Odpowiedzialność środowiskowa jest jedną z wartości firmy, która sprawia, że jest ona również odpowiedzialna społecznie.

Odpowiedzialne decyzje

W 2010 r. w banku wprowadzono system zarządzania środowiskowego zgodny z międzynarodową normą ISO 14001:2004. Zidentyfikowano wszystkie aspekty środowiskowe, a działania w zakresie ochrony środowiska regularnie poddawane są audytom zgodnie z normą ISO.

W ING Bank Śląski wybierane są tylko takie technologie świadczenia usług oraz rozwiązania systemowe, które uwzględniają aspekty środowiskowe. Przykładem może być wdrożenie nowatorskiego, przyjaznego środowisku rozwiązania, podczas modernizacji centrów komputerowych. Za zastosowanie proekologicznych rozwiązań projekt wyróżniono w konkursie „Lider Informatyki 2012” nagrodą specjalną Green IT.

Procesowi dynamicznego rozwoju technologicznego towarzyszy wzrost poboru energii elektrycznej i ilości wydzielanego ciepła. Wdrażany przez Departament Eksploatacji Systemów projekt umożliwił energooszczędne chłodzenie sali komputerowej, dzięki zastosowaniu systemu opartego na wodzie lodowej z funkcją freecoolingu. – System zastąpił dotychczasową klimatyzację opartą na freonie. Pozwoliło to na znaczne obniżenie kosztów i sprawiło, że centrum komputerowe stało się tańsze w eksploatacji i bardziej przyjazne środowisku – powiedział Mirosław Forystek, dyrektor banku odpowiedzialny za Pion IT w ING Banku Śląskim.

Wysokie standardy ochrony środowiska zostały również uwzględnione przy wyborze nowej siedziby centrali w Warszawie. Potwierdzeniem, że budynek spełnia te kryteria jest nagroda „Green Building Award 2012”. W budynku zastosowano m.in. energooszczędne windy i ruchome schody, czujniki przecieków wody, monitoring jakości powietrza, kontrolę intensywności świetlnej po zmroku oraz technologie niskowęglowe, redukujące emisję dwutlenku węgla.

W banku stosowana jest polityka ESR (ang. Environmental & Social Risk Policy ), czyli Polityka Ryzyka Środowiskowego i Społecznego. Realizacja przyjętych zasad pozwala na identyfikację ryzyk społecznych i środowiskowych oraz umożliwia właściwą ocenę transakcji.

Ekologia i ekonomia

Od wielu lat ING Bank Śląski dba o optymalizację wewnętrznych procesów, łącząc cele ekonomiczne z ekologicznymi. Wyeliminowano papierowe dokumenty, dzięki wprowadzeniu elektronicznych narzędzi służących m.in. do: zarządzania zakupami, należnościami, zobowiązaniami, środkami trwałymi, obsługi delegacji, nieobecności i urlopów, zarządzania obiegiem korespondencji (w ciągu roku zaoszczędzono 250 ryz papieru), skanowania dokumentów klientów i przechowywania w elektronicznym archiwum.

Od 2010 r. klienci banku mogą samodzielnie ustalić i nadać kod PIN do swojej karty, wykorzystując do tego bankowość elektroniczną lub kanał telefoniczny. Dzięki temu liczba wyciągów papierowych spadła o 60% w przypadku klientów z segmentu małych firm oraz o 87% wśród klientów korporacyjnych.

W 90% lokalizacji banku zainstalowano zegary astronomiczne. Uruchamiają one oświetlenie o zachodzie słońca oraz wyłączają o jego wschodzie. Dzięki temu ograniczono zużycie energii o 10%. W 170 oddziałach wymieniono również oprawy oświetleniowe na energooszczędne. W 2012 r. w 60 oddziałach wprowadzono oświetlenie typu LED. Wymieniono też jednostki klimatyzacyjne na bardziej nowoczesne. Dzięki nim emisja dwutlenku węgla jest niższa, a zastosowany czynnik chłodzący nie powoduje niszczenia warstwy ozonowej. Nowe instalacje funkcjonują już w 200 lokalizacjach. W siedmiu oddziałach zastosowano kompensatory energii. Ponadto w pomieszczeniach bankowych zamontowano żarówki energooszczędne.

Flota samochodowa banku liczy 974 samochody (grudzień 2012 r.). Są one użytkowane maksymalnie przez cztery lata, korzystając z formy leasingu operacyjnego. Samochody wyposażone są w nowoczesne silniki, z niską emisją spalin i niższym zużyciem paliwa. Posiadają normę spalin EURO 4 lub EURO 5.

Od 2000 r. w firmie prowadzona jest systematyczna zbiórka makulatury, sprzętu elektronicznego, tonerów oraz innych odpadów biurowych. Wszelkie materiały papierowe zbierane są w pojemnikach: metalowych (do bezpiecznego przechowywania dokumentów wymagających certyfikatu zniszczenia) oraz plastikowych (do zbiórki makulatury: broszury, ulotki, gazety).

Sprzęt komputerowy wycofany z użytkowania sprzedawany jest pracownikom lub przekazywany w formie darowizny szkołom, przedszkolom. Pozostały niesprawny sprzęt, jak również inne odpady biurowe, są oddawane do utylizacji firmom zewnętrznym posiadającym stosowne certyfikaty.

Świadomość ekologiczna

Pracownicy firmy są angażowani do udziału w różnorodnych akcjach oraz zachęcani do zmiany codziennych nawyków. W latach 2011 – 2012 włączono się m.in. w akcję „Godzina dla Ziemi”, symbolicznie wyłączając na godzinę światła w budynkach centrali oraz w kilkunastu wybranych oddziałach, „Tydzień dla Ziemi”, promując przyjazne środowisku postawy w pracy i w domu, a także „Sprzątanie Świata”, zwracając uwagę na konsekwencje degradacji środowiska (w konkursie wzięło udział 600 osób). Ponadto zorganizowano akcję „Czyste biuro”, zbierając 150 ton odpadów ze 190 lokalizacji (m.in. makulatury, mebli oraz innego wyposażenia) oraz „Wiosenne telePorządki”, zbierając 370 zużytych telefonów komórkowych i ponad 50 kg ładowarek.

W ramach programu „Wolontariat ING” pracownicy realizują różnorodne projekty na rzecz ochrony środowiska i lokalnych społeczności. W lipcu 2012 r. grupa 80 wolontariuszy z Pionu Usług wspólnie z dziećmi z Domu Dziecka w Sarnowie zorganizowała wolontariat ekologiczny „Las jest wokół nas”. Wynikiem inicjatywy była budowa pięciu paśników i piętnastu budek lęgowych, które zostały ustawione na terenie nadleśnictwa Brynek. Z kolei na początku października 2012 r., grupa wolontariuszy we współpracy z Nadleśnictwem Katowice przygotowała piętnaście lizawek, dzięki którym zwierzyna w okresie zimowym mogła uzupełnić braki soli.

Nagrody i wyróżnienia

Działania na rzecz środowiska zostały docenione przez ekspertów. Bank jest trzykrotnym laureatem konkursu „Firma Bliska Środowisku” (2008, 2009, 2010) oraz posiadaczem tytułu „Ekostrateg 2009″. W kwietniu 2011 r. Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010. Dobre praktyki”. Wśród wyróżnionych praktyk znalazło się wdrożenie przez bank systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001. W listopadzie 2011 r. firma otrzymała wyróżnienie Panteon Polskiej Ekologii jako laureat konkursu w kategorii „Przedsiębiorstwo” za edukację ekologiczną swoich pracowników.

Barbara Trojan, manager Wydziału ds. BHP i ochrony środowiska, ING Bank Śląski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *