Ekoinnowacje w logistyce i transporcie

Jednym z obszarów działalności człowieka, mających duży wpływ na stan środowiska, jest transport, który jest nierozerwalnie związany z logistyką. Biorąc pod uwagę powszechne wykorzystywanie w praktyce gospodarczej transportu wspomaganego przez logistykę należy przyjąć, że wdrożone w tych dziedzinach ekoinnowacje zaowocują efektem skali.

Stopień ochrony środowiska oraz innowacyjności w jakimkolwiek obszarze działalności człowieka mówi o poziomie wprowadzonej ekoinnowacyjności. Ekoinnowacyjność jest szczególną formą innowacyjności, służącą minimalizowaniu negatywnego wpływu działalności produkcyjnej i usługowej na środowisko. Zapewnia również efekt w postaci ograniczenia wykorzystania nieodnawialnych zasobów naturalnych. Zastosowanie ekoinnowacyjności w skali globalnej skutkuje m.in. ograniczeniem niekorzystnych zmian klimatycznych oraz ochroną różnorodności biologicznej, co stanowi wyzwanie dla współczesnego świata. Wykorzystanie ekoinnowacyjnych rozwiązań sprzyja rozwojowi nowych technologii i usług, a firmy stają się bardziej przyjazne dla środowiska. Istotnymi efektami wprowadzenia ekoinnowacyjności są również: zmniejszenie kosztów prowadzonej działalności, pozytywny wizerunek firmy oraz przewaga konkurencyjna nad przedsiębiorstwami, które tego nie robią. Komisja Europejska postrzega ekoinnowacyjność jako metodę rozwiązywania problemów z zanieczyszczeniem środowiska oraz sposób na wzrost konkurencyjności Europy.

Ekotransport

Ekoinnowacje w transporcie znajdują swoje odzwierciedlenie w najnowszym programie unijnym „Horyzont 2020”. Jest to największy program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jednym z jego trzech priorytetów są wyzwania społeczne. W ramach niego finansowany jest m.in. inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport1. Ekoinnowacje w transporcie mogą być wdrażane na różnych płaszczyznach. Jedną z nich jest innowacyjność rozwiązań konstrukcyjnych środków transportu (np. nowoczesne silniki), inną wprowadzanie nowych środków eksploatacyjnych (takich jak ekopaliwa), a jeszcze inną zamiana środków transportu o dużym, negatywnym wpływie na środowisko na przyjazne otoczeniu (np. przewożenie ładunków za pomocą żeglugi śródlądowej lub transportu kolejowego, a nie drogowego). Dużą rolę przy rozpatrywaniu wpływu transportu na środowisko odgrywają zarówno transport inteligentny, jak i transport zintegrowany, które w swoich założeniach mają bezpośrednio lub pośrednio chronić środowisko.

Czas na hybrydy

Przykładem wdrażania ekoinnowacji w transporcie może być Barcelona, która, realizując program zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego, po przyjaznych środowisku autobusach napędzanych CNG, wprowadziła pojazdy hybrydowe. W ten sposób zastosowanie rozwiązań technicznych przyczynia się do obniżenia poziomu emisji zanieczyszczeń przez miejskie środki transportu zbiorowego.

Oprócz standardowej jednostki zasilanej metanem, autobusy są wyposażone w dwa elektryczne silniki trakcyjne, ultrakondensatory do magazynowania energii, system odzyskiwania energii przy hamowaniu oraz inne elementy układu hybrydowego. Zastosowano w nim silniki elektryczne o mocy 75 kW każdy i o momencie obrotowym wynoszącym 3000 Nm. Rozwiązanie to ogranicza również emisję hałasu (ciche ruszanie pojazdu oraz równomierna płynna jazda). Jak twierdzą naukowcy i praktycy, elektryczne autobusy hybrydowe i te wyposażone wyłącznie w napęd elektryczny to przyszłość miejskiego transportu publicznego. Całkowitą nowością jest realizowany aktualnie w Polsce projekt firmy Solaris Bus & Coach, Politechniki Poznańskiej oraz Politechniki Warszawskiej, zmierzający do stworzenia autobusu o napędzie hybrydowym, który ma być całkowicie bezemisyjny. Jego napędem są silniki elektryczne, zasilane z baterii doładowywanych z zewnętrznego źródła. W razie potrzeby dodatkowym źródłem energii może być wodorowe ogniwo paliwowe zamontowane w pojeździe. Podobne dwa autobusy jeżdżą już po ulicach Hamburga2.

dr hab. inż. Zofia Jóźwiak, Zakład Technologii Transportu Zintegrowanego i Ochrony Środowiska, Akademia Morska w Szczecinie

Cały artykuł znajduje się w dodatku pt. Ekoinnowacje dla ochrony klimatu, wydanego w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!”.

Źródła

  1. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu ekonomiczno-społecznego i Komitetu Regionów „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji. Bruksela. 30 listopada 2011 r. (KOM(2011) 808 wersja ostateczna).

2.http://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Pierwszy-polski-bezemisyjny-autobus-z-napedem-hybrydowym-364.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *