Ekoinnowacje – przyszłość rolnictwa

Rolnictwo znacznie przyczynia się do występowania problemów środowiskowych na obszarach wiejskich. Z tego względu proekologiczna orientacja rolników oraz innowacje, sprzyjające eliminowaniu bądź ograniczaniu negatywnych skutków ich działalności, zyskują szczególne znaczenie.

Zagrożenia środowiska przyrodniczego o charakterze „rolniczym” związane są przede wszystkim ze sposobem uprawy roli i użytkowania ziemi, gospodarowaniem nawozami i środkami ochrony roślin, organizacją produkcji zwierzęcej oraz gospodarką odpadami. Istotnym czynnikiem rozwoju rolnictwa stała się w ostatnich latach wyższa jakość życia, stanowiąca pochodną lepszej jakościowo żywności oraz charakteru i dostępności dóbr publicznych. Cisza, spokój, czyste powietrze i woda czy też piękno krajobrazu to składowe środowiska, na które wpływ wywiera m.in. działalność producentów rolnych.

Stare i nowe podejście

Wraz ze zmianą paradygmatu rolnictwa – z industrialnego na zrównoważony – zmienia się także podejście do innowacji w tym sektorze. W pierwszym przypadku (rolnictwo przemysłowe) szczególne znaczenie zyskał wzrost produktywności, a relacje sektora badawczo-rozwojowego z rolnictwem miały charakter jednostronny – wyniki badań nad nowymi technologiami produkcji przekazywane były przez odpowiednie jednostki do producentów rolnych, którzy mieli je wykorzystać. Wraz z ewolucją modelu rolnictwa w kierunku zrównoważonego taki przepływ informacji i innowacji stał się niewystarczający. Z uwagi na fakt, iż zmieniły się cele rolnictwa oraz pojawiły się nowe wyzwania, potrzeby i oczekiwania, niezbędny okazał się dwukierunkowy charakter relacji nauka – rolnictwo. Nowoczesne rozwiązania coraz częściej powstają w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie rynku.

Istota ekoinnowacji w rolnictwie

Innowacje ekologiczne to wszelkie formy modyfikacji (procesowe, produktowe, organizacyjne, marketingowe), mające na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko lub zapewnienie większej skuteczności i odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, żywnościowego oraz zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym energii i wody1. Znaczącą rolę w podnoszeniu innowacyjności polskich gospodarstw rolnych odgrywają środki unijne, które, zwiększając dochody, pobudzają podmioty do wdrażania nowoczesnych rozwiązań.

dr hab. inż. Hanna Pondel, Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Cały artykuł znajduje się w dodatku pt. Ekoinnowacje dla ochrony klimatu, wydanego w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!”.

Źródła

  1. Szymańska M.: PROW 2014-20 mobilizuje do innowacji ekologicznych? http://www.sadyogrody.pl/prawo_i_dotacje/104/prow_2014_20_mobilizuje_do_innowacji_ekologicznych,1026.html (dostęp: 27.08.2015).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *