Ekoinnowacje na Forum

W Rzeszowie rozpoczęło się IV Forum Innowacji.  W tym   roku   hasłem   spotkania    będzie Lotnictwo  –  Kosmos  i  Ekoinnowacje.

Tematyka tegorocznego Forum Innowacji wiąże się z kosmonautyką, przemysłem lotniczym i kosmicznym. Są to dziedziny bardzo interesujące, jednak mało znane i w pewnym sensie odległe dla wielu z nas. Niedawne wejście Polski w skład państw członkowskich Europejskiej Agencji Kosmicznej wywołało dyskusję na temat, jakie korzyści spowoduje to dla polskiej gospodarki i jak jest ona przygotowana, żeby sprostać wymaganiom tej nowej, specyficznej dziedziny. Ścisłe powiązanie przemysłu kosmicznego z lotnictwem ma ogromne znaczenie dla gospodarki Podkarpacia. Przedsiębiorstwa zrzeszone w Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”, zlokalizowane w głównej mierze na terenie Podkarpacia, dostarczają 90% produkcji w polskim przemyśle lotniczym i są bardzo dobrze przygotowane do rozpoczęcia produkcji dla kosmonautyki. Oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie prace naukowo-badawcze nad innowacyjnymi technologiami. Forum Innowacji będzie okazją do analizy rynku lotniczego i kosmicznego w Polsce, a także do oceny, jakie technologie innowacyjne pojawiły się w tym obszarze w ostatnich latach i jak wygląda współpraca pomiędzy nauką a biznesem. Oprócz paneli dotyczących rozwoju polskiej i podkarpackiej gospodarki w kontekście wejścia do ESA, przewidziano także panele dotyczące technologii i programów satelitarnych, eksploracji kosmosu, rynku pracy w przemyśle kosmicznym oraz niszowego, jednak interesującego tematu, jakim jest medycyna kosmiczna.

Tegoroczne Forum Innowacji to już czwarta edycja. Formuła tego wydarzenia przewiduje dyskusje panelowe z udziałem przedstawicieli świata biznesu, nauki i polityki, a także wykłady gości specjalnych oraz prezentacje praktycznego zastosowania rozwiązań innowacyjnych. Tematyka dotychczasowych forów dotyczyła innowacji w takich dziedzinach jak: energetyka, naturalne źródła energii, lotnictwo, komunikacja, informatyka, medycyna, motoryzacja. Poruszano też zagadnienia własności intelektualnej, roli klastrów, a także znaczenia badań naukowych dla rozwoju gospodarki. Zagadnienia poszczególnych edycji Forum Innowacji dobierane są tak, aby dotyczyły aktualnych wydarzeń w Polsce i na Podkarpaciu. Forum Innowacji jest platformą wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy naukowcami, przedsiębiorcami, samorządowcami i politykami.

Już po raz trzeci obradom Forum Innowacji towarzyszyć będzie Miasteczko Innowacji. Tematyka tegorocznego Forum Innowacji wiąże się z lotnictwem, kosmonautyką, przemysłem lotniczym i kosmicznym. Są to dziedziny bardzo interesujące, jednak mało znane i w pewnym sensie odległe dla wielu z nas. Dlatego też dla wszystkich zainteresowanych – zwłaszcza dzieci i młodzieży – zorganizowane zostaną prezentacje i pokazy przygotowane przez placówki naukowo-badawcze oraz przedsiębiorstwa sektora lotniczego i kosmicznego. Osobiście będzie można przetestować innowacyjne technologie i światowe rozwiązania przemysłu lotniczego, kosmicznego, energetycznego, a także zbrojeniowego.

Źródło: www.forum-innowacji.eu

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *