Eko-Park Technologiczny w Gorzowie Wielkopolskim

Priorytetem w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej (2014-2020) jest transfer innowacyjnych rozwiązań technologicznych do przemysłu i usług. To ogromne wyzwanie dla Polskiej gospodarki ale również szansa na rozwój potencjału firm regionalnych poprzez udział w nowatorskich projektach.

Osiągnięcie sukcesu staje się bardziej prawdopodobne, jeśli działania są skoordynowane i prowadzone zgodnie z długofalową strategią.

Dlatego też w listopadzie 2013 r. lubuscy przedsiębiorcy, przy wsparciu miasta Gorzów Wielkopolski oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, utworzyli Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy. Liderem przedsięwzięcia oraz większościowym udziałowcem Spółki jest Zakład Utylizacji Odpadów.

Obszary działalności

Powstanie nowego podmiotu było poprzedzone ponad rocznymi przygotowaniami, analizami i rozmowami z przedsiębiorcami, innymi parkami technologicznymi, uczelniami, instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami pośredniczącymi funduszy unijnych. W tym czasie zdefiniowano trzy podstawowe obszary działalności spółki:got_1

  • komercjalizacja innowacyjnych technologii środowiskowych, pochodzących z instytucji badawczych oraz od przedsiębiorców,
  • budowa profesjonalnego zaplecza badawczo-pomiarowego dedykowanego dla przedsiębiorstw przemysłowych z regionu,
  • przygotowanie zaplecza kadrowego dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców, poprzez promowanie nauk przyrodniczych i technicznych wśród dzieci i młodzieży – Klub Młodego Wynalazcy.

Celem jest stworzenie dynamicznie funkcjonującego przedsiębiorstwa typu venture capital, które będzie pozyskiwało innowacyjne technologie opracowywane przez uczelnie, instytuty badawcze oraz przedsiębiorców, weryfikowało je i w przypadku pozytywnego wyniku, wspólnie z przedsiębiorcami skupionymi wokół GOT, komercjalizowało nowatorskie rozwiązania poprzez powoływanie spółek celowych.

W procesie komercjalizacji wykorzystywane są środki unijne, zarówno do wyposażenia GOT PNP w nowoczesną infrastrukturę badawczą, jak również jako fundusze zalążkowe dla inkubowanych, innowacyjnych przedsiębiorstw. Duże znaczenie ma umieszczenie Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Parku Naukowo-Przemysłowego w strategii województwa lubuskiego, co ułatwi korzystanie z funduszy unijnych. Spółka zapewnia innowatorom kompleksową obsługę: prawną, patentową, finansową, kadrową oraz IT.

Rodzaje projektów

GOT PNP Sp. z o.o. specjalizuje się w projektach badawczo-rozwojowych związanych z technologiami środowiskowymi, w tym:got_2

  • odzyskiem surowców i energii z odpadów,
  • energią ze źródeł odnawialnych,
  • unieszkodliwianiem odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych,
  • paliwach niekonwencjonalnych.

Pozytywny wpływ na działanie spółki będzie miał wybór „zielonej gospodarki”, obejmującej technologie i usługi dla środowiska, jako jednej z czterech rekomendowanych Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS) województwa lubuskiego.

Park posiada zaplecze badawcze w postaci Centrum Badawczo-Wdrożeniowego „Eko-Innowacje”, w dużym stopniu opartego na akredytowanym laboratorium fizykochemicznym. Ponadto spółka stale rozbudowuje kontakty i sieć powiązań z uczelniami i instytutami badawczymi, które stanowią zaplecze projektowe oraz naukowo-badawcze.

Gorzowski Ośrodek Technologiczny jest spółką prawa handlowego, jej kapitał zakładowy przekracza 15 mln zł. Grono jej udziałowców liczy prawie 20 podmiotów i będzie sukcesywnie powiększane. Pozyskany kapitał zostanie wykorzystany jako wkład własny do projektów celowych oraz rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *