EIA prognozuje zużycie energii

Zgodnie z raportem opracowanym przez Urząd ds. Informacji o Energii (US Energy Information Administration, EIA) w Departamencie Energetyki USA w ciągu najbliższych trzech dekad światowe zużycie energii wzrośnie o 56%. Wzrost ten napędzać będą głównie Chiny i Indie.

Wzrastający dobrobyt w Chinach i Indiach jest głównym czynnikiem wpływającym na wzrost  światowego zapotrzebowania na energię. Te dwa kraje będą odpowiedzialne łącznie za połowę całkowitego światowego wzrostu zużycia energii do 2040 r. – powiedział dyrektor EIA Adam Siemiński. – Będzie to miało ogromny wpływ na rozwój światowych rynków energii – dodał.

Z raportu EIA wynika, że paliwa kopalne nadal będą dostarczały najwięcej energii na świecie – prawie 80%. Mimo że ropa naftowa i inne paliwa płynne wciąż pozostają największym źródłem energii na świecie, to ich udział w ogólnej światowej konsumcji spadnie z 34% w 2010 r. do 28% w 2040 r. Najszybciej rozwijajać się  będzie energia ze źródeł odnawialnych oraz energia jądrowa. Konsumpcja energii z tych źródeł każdego roku będzie rosnąć o 2,5%.

Zdaniem EIA gaz ziemny będzie najszybciej rozwijającym się paliwem kopalnym w ciągu  najbliższych trzech dekad. Jego globalne zużycie będzie rosło o ok. 1,7% rocznie. Wzrost ten będzie napędzany przez rosnące dostawy niekonwencjonalnego gazu ziemnego – zlokalizowanego w skałach ilastych – łupkach (ang. shale gas), w zbitych, słabo przepuszczalnych piaskowcach i skałach węglanowych (ang. tight gas) oraz w pokładach węgla kamiennego (ang. coal-bed methane).

Z prognoz EIA wynika, że do 2030 r. konsumpcja węgla będzie rosła szybciej niż paliw płynnych. Powodem tego będzie wzrost konsumpcji węgla w Chinach i niewielki popyt na paliwa płynne, co z kolei wynikać będzie z powolnego wzrostu gospodarczego w krajach OECD oraz utrzymujących się wysokich cen ropy naftowej.

Amerykański urząd podał, że biorąc pod uwagę obecne polityki i przepisy ograniczające zużycie paliw kopalnych, światowe emisje dwutlenku węgla z sektora energetycznego wzrosną z ok. 31 mld ton w 2010 r. do 36 mld ton w 2020 r., a następnie do 45 mld ton w 2040 r. Oznacza to 46-procentowy wzrost w ciągu trzydziestu lat.

 Źródło:U.S. Energy Information Administration

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *