Efektywność energetyczna to priorytet

Efektywność energetyczna była głównym tematem spotkania I Polsko-Niemieckiej konferencji, która odbyła się 16 października 2013 r. w Ministerstwie Gospodarki. Celem spotkania było zintensyfikowanie wymiany doświadczeń w zakresie realizacji usług energetycznych, które są jednym z instrumentów przyczyniających się do realizacji polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej.

Konferencja odbyła się w ramach dwustronnej współpracy pomiędzy polskim Ministerstwem Gospodarki a Ministerstwem Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego Republiki Federalnej Niemiec. Została zorganizowana przy współudziale Berlińskiej Agencji Energetycznej.

Poprawa efektywności energetycznej, która pozwoli ograniczać wzrost zapotrzebowania na paliwa i energię przy jednoczesnym zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego, jest w obecnej polityce energetycznej Polski jednym z głównych priorytetów – powiedziała Hanna Trojanowska, wiceminister gospodarki.

Wiceminister Trojanowska przypomniała, że w Ministerstwie Gospodarki trwają obecnie prace nad projektem nowej polityki energetycznej Polski z horyzontem do 2050 r. – Chciałabym zapewnić, że rząd nadal będzie traktował cel efektywności energetycznej w sposób priorytetowy, co znajdzie również przełożenie na zapisy w nowelizowanym dokumencie – dodała.

Podkreśliła także, że rząd będzie wspierał przedsięwzięcia energooszczędne oraz działania przyczyniające się do wzrostu efektywności energetycznej polskiej gospodarki.

Z kolei Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce Rüdiger von Fritsch podkreślił znaczenie polsko—niemieckiej współpracy m.in. w wypełnianiu naszych wspólnych celów unijnych. – Mamy różne podejście do realizacji polityki energetyczno-klimatycznej UE, ale jednak wspólny cel do osiągnięcia – powiedział.

 Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *