Efektywni energetycznie

Bez tytułu29-199x300

Z Jackiem Łukaszewskim, prezesem Zarządu firmy Schneider Electric Polska, m.in. na temat korzyści płynących z podejmowania działań zwiększających efektywność energetyczną przedsiębiorstw, rozmawia Małgorzata Masłowska-Bandosz.

Jaka jest świadomość polskich przedsiębiorców w zakresie korzyści wynikających ze zwiększania efektywności energetycznej?

W Polsce ciągle widoczne są braki w tej kwestii. Temat efektywności energetycznej budzi wśród przedsiębiorców duże zainteresowanie, jednak zdarza się, że nie wiedzą, czym ona jest i jakie korzyści można dzięki niej uzyskać. Społeczeństwo nie jest odpowiednio przygotowane do wprowadzenia efektywności energetycznej.

 Co trzeba zrobić, by zmienić tę sytuację?

Regulacje prawne, prawie zawsze pomagają. Na etapie tworzenia ustawy o efektywności energetycznej proponowano zapis, który zobowiązywał sektor publiczny do oszczędności zużycia energii o 1% rocznie. Nie zostało to jednak ujęte w tym akcie prawnym. Szkoda, bo sektor publiczny, w którym możliwości oszczędzania są spore, pokazałyby korzyści, jakie przynoszą działania proefektywnościowe. Z pewnością wpłynęłoby to na zwiększenie świadomości społeczeństwa w tym zakresie. Dużą motywacją dla przedsiębiorcy są też pieniądze. Efektywność energetyczną cechuje logarytmiczna krzywa wzrostowa – początek jest trudny, bo ludzie niekoniecznie wierzą w to, że dane działania energooszczędne przekładają się na konkretne oszczędności. Na początku widzą oni tylko koszty, które muszą ponieść, by zrealizować inwestycje energooszczędne, dopiero później dostrzegalne są efekty w postaci zaoszczędzonych pieniędzy. Wydaje mi się jednak, że o ile poziom świadomości ciągle jest niewystarczający, o tyle kierunek rozwoju jest właściwy. Oznacza to, że świadomość stopniowo rośnie i coraz więcej osób podejmuje właściwe działania.

Wspomniał Pan, że przedsiębiorcę motywują finanse. Czy białe certyfikaty mogą być taką zachętą?

Jeżeli spojrzymy na dane publikowane przez rządy innych krajów, takich jak Francja, które wprowadziły system podobny do białych certyfikatów, to zrozumiemy, że sprawdza się on doskonale. Z kolei analizując informacje, które posiadam, muszę powiedzieć, że wielu przedsiębiorców podjęło działania, które miały na celu odniesienie korzyści finansowej, a skutkowały pożądanymi działaniami w zakresie efektywności energetycznej. Uważam, że działania legislacyjne podjęte w tym kierunku w Polsce na pewno przyczynią się do pozytywnych zachowań. Czy w stopniu, w jakim zakładał legislator? Nie chciałbym prorokować.

Jakie rozwiązania musi wziąć pod uwagę przedsiębiorca, chcący zwiększyć efektywność energetyczną w swojej firmie? Od czego powinien zacząć?

Przedsiębiorca zainteresowany podniesieniem efektywności energetycznej swojej firmy, w pierwszej kolejności powinien zmierzyć bieżące zużycie energii, m.in. za pomocą urządzeń pomiarowych i systemu monitoringu. Następnym krokiem jest określenie podstawowych miejsc wymagających działania i realizacja najprostszych prac, związanych np. z instalacją energooszczędnych urządzeń. W zakładach przemysłowych, określenie działań podstawowych najczęściej wymaga audytu, natomiast w mniejszych obiektach często wystarczy wizyta eksperta, który na podstawie danych zużycia i oceny sytuacji na miejscu, wskaże sektory, w których należy oszczędzać. Trzecim krokiem jest podjęcie działań inwestycyjnych, mających na celu zmniejszenie energochłonności instalacji czy obiektów, które znajdują się w danym przedsiębiorstwie. Ważny element stanowi zautomatyzowanie – regulacja procesów oraz systemów zainstalowanych w obiekcie. Ostatnim, lecz bardzo istotnym krokiem jest monitoring i kontrolowanie. Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie jest procesem ciągłym, co znaczy, że działania energooszczędne wymagają stałej kontroli. Tylko taka realizacja tego procesu pozwoli firmie na osiągnięcie sukcesu w tym zakresie.

Jakie konkretne oszczędności może przynieść firmie wprowadzenie rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną?

Zdaniem ekspertów, bez utraty komfortu obecnego poziomu życia, można zaoszczędzić ok. 30% zużywanej energii. Możliwości oszczędzania są jednak odmienne w różnych branżach. Średnio w obiekcie przemysłowym można zredukować zużycie energii o 10-20%. Przykładowo w zakładach azotowych w Policach tylko działania związane z modernizacją oświetlenia zewnętrznego i wprowadzeniem przetworników częstotliwości w silnikach elektrycznych, spowodowały 10-procentową redukcję zużycia. Z kolei w centrach przetwarzania danych i sieciach komputerowych, które stają się dużymi odbiorcami energii elektrycznej, efektywne zarządzanie systemami zasilania i chłodzenia przynosi redukcję zużycia energii o 20-30%. Natomiast jeśli chodzi o budynki, to ich modernizacja może przynieść do 30% oszczędności energii. Poziom ten zależy jednak od ich wieku i sposobu eksploatacji. W przypadku mieszkań skala oszczędności może być nawet większa i sięgać 40%.

Wywiad przeprowadzono 17 kwietnia 2012 r.

Opublikowano: Ecomanager Numer 5/2012 (26)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *