Edukacja ekologiczna w branży wod.-kan.

Miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja” i portal ZielonaLekcja.pl zapraszają przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne do udziału w konkursie „Głośna woda” na najciekawsze inicjatywy edukacyjne. Podsumowanie konkursu nastąpi w Bydgoszczy na ogólnopolskiej debacie „Edukacja w wod-kan” podczas Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN.

Celem akcji jest prezentacja lokalnych akcji edukacyjnych i wypromowanie ich dla ogółu społeczeństwa, wymiana doświadczeń pomiędzy przedsiębiorstwami wod-kan, krzewienie idei edukacji ekologicznej w branży wod-kan i zainteresowanie mieszkańców tematyką racjonalnego korzystania z zasobów wodnych oraz uwrażliwienie na nawyki wpływające bezpośrednio na stan rur i infrastruktury wodno-ściekowej. Konkurs ma być zachętą do działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz promocją tych działań na forum ogólnopolskim. Przedmiotem konkursu jest całokształt działań edukacyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa wod-kan.

Zadaniem uczestników – pracowników przedsiębiorstw wod-kan – jest napisanie artykułu o objętości 13 tys. znaków ze spacjami oraz przesłanie zdjęć i materiałów obrazujących całokształt działań edukacyjnych podejmowanych przez dane przedsiębiorstwo do tej pory. Redakcja zastrzega sobie prawo publikacji przysłanych artykułów w porozumieniu z autorem. Na zgłoszenie czekamy do 30 kwietnia.

Regulamin do pobrania:

http://www.zielonalekcja.pl/formularz-glosna.php

Finał konkursu nastąpi podczas ogólnopolskiej debaty na temat świadomości ekologicznej klientów spółek wodociągowo-kanalizacyjnych oraz akcji przeprowadzanych przez przedsiębiorstwa wod-kan. Debatę organizują redakcja miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” oraz portal edukacji ekologicznej ZielonaLekcja.pl. Panel dyskusyjny poświęcony tym tematom odbędzie się 20 maja 2014 r. o godzinie 12:00 w Bydgoszczy podczas Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN.

Wśród prelegentów znajdą się m.in. przedstawiciele firm wodociągowo-kanalizacyjnych, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie przeprowadzanych akcji edukacyjnych.

Podczas debaty ogłosimy i nagrodzimy laureatów konkursu „Głośna woda”.

Debata jest otwarta, zapraszamy do bezpłatnej rejestracji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *