Edukacja ekologiczna pod znakiem Eko Gwiazdy

Jakim zagrożeniem dla środowiska są niewłaściwie utylizowane baterie i akumulatory? Jak postępować z odpadami niebezpiecznymi? Na te pytania odpowiadali uczestnicy konkursu Eko Gwiazda, do udziału w którym, już po raz czwarty, Mercedes-Benz Polska zaprosił młodzież szkół ponadgimnazjalnych.

Laureaci pierwszego miejsca, uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie, Karol Bartkiewicz i Mateusz Kluczewski w swoim filmie pt. „Niebezpieczne baterie” nie tylko wykazali się, zdaniem jury, wiedzą ekologiczną, ale także pokazali, że chronić środowisko może każdy, wprowadzając nawet drobne zmiany w swoim życiu codziennym.

Nowoczesna edukacja ekologiczna to wciąż wyzwanie. Uświadamianie, zwłaszcza ludziom młodym, zależności pomiędzy przyrodą, a człowiekiem i jego działalnością, kształtuje ich odpowiedzialność i  przygotowuje do stawienia w przyszłości czoła wyzwaniom związanym z zachowaniem jakości ich życia. Pomimo, że dzieci i młodzież wiedzą dzisiaj na temat działań proekologicznych o wiele więcej niż rodzice w ich wieku, to równie istotne jest budowanie u nich poczucia odpowiedzialności i wrażliwości.

Jaką młodzież posiada wiedzę, wyobrażenia, postawy, poglądy i opinie o stanie środowiska naturalnego i w jakim stopniu jest zainteresowana problematyką ochrony środowiska? Czy jest wrażliwa ekologicznie i jak wygląda jej gotowość do proekologicznych zachowań? To pytania, jakie postawiłem w rozmowach  dotyczących świadomości ekologicznej młodzieży. Niestety, większość młodych  nie zdaje sobie sprawy, że swoim działaniem może przyczynić się do poprawy stanu przyrody. Młodzi zauważają problem, ale nie identyfikują się z nim, nie czują bezpośredniego związku pomiędzy ich działaniem, a stanem środowiska naturalnego. – mówi Ireneusz Bąk nauczyciel z Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie. – Edukacja jest niezmiernie ważna w ochronie przyrody, bowiem tylko człowiek świadomy czuje się odpowiedzialny za stan środowiska przyrodniczego. Dobrze prowadzona przynosi ogromne efekty w przyszłości w postaci właściwych nawyków i przyjaznych dla środowiska postaw osób, które wkraczają w dorosłe życie. – dodaje opiekun zwycięskiego zespołu.

 Zużyte baterie i akumulatory są odpadami niebezpiecznymi, zawierają substancje szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego, m.in. nikiel, ołów, kadm, lit czy rtęć. Nieprawidłowo przechowywane po zużyciu mogą wyrządzić wiele szkód w ekosystemie, doprowadzić do skażenia wód gruntowych, stanowiących źródło wody pitnej, czy gleby. Dlatego nie powinny trafiać na wysypiska wraz z odpadami komunalnymi, tylko do specjalnych punktów, które zajmują się ich zbiórką i utylizacją.

– Nieprawidłowe postępowanie z odpadami niebezpiecznymi bardzo często wynika z niewiedzy –  mówi Ewa Łabno-Falęcka, dyrektor PR Mercedes-Benz Polska. – Świadomość ekologiczną można budować wykorzystując zarówno tradycyjne metody nauczania, jak i te wymagające  bardziej zaangażowanej, twórczej postawy dzieci i młodzieży. Mercedes-Benz od lat sięga po tę drugą metodę. Rywalizacja konkursowa wzbudza entuzjazm, a pozyskana w ten sposób wiedza pozostaje na stałe w naszej świadomości – podkreśla dr Ewa Łabno-Falęcka.

W nagrodę, tegoroczni zwycięzcy konkursu zwiedzą Muzeum Mercedes-Benz w Stuttgarcie.

Drugie i trzecie miejsce przyznano filmom:
Miejsce 2 : „Jan Ekolog” autorzy: Patryk Jarek i Marcin Tuszyński, Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie: .
Miejsce 3: „Oszczędzaj akumulatory. Kto dużo oszczędza ten idzie do nieba” autorzy: Dawid Nowak i Jan Kęska, Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *