Drugie życie opon

oko_w_drugie_zycie_m_maslowska-bandosz_fot

Z Michałem Krajką, dyrektorem działu szkoleń w firmie Bridgestone, na temat podejmowania działań redukujących oddziaływanie opon na środowisko oraz nowych przepisów w zakresie ich etykietowania, rozmawia Małgorzata Masłowska-Bandosz.

Rozwój motoryzacji na świecie spowodował intensywny wzrost produkcji opon, które po zużyciu są traktowane jako odpad. Jakie działania na etapach produkcji i eksploatowania opon są najczęściej podejmowane przez producentów, by zmniejszyć oddziaływanie tych produktów na środowisko?

Firmy coraz częściej zwracają uwagę na aspekt środowiskowy, prowadzonej przez nich działalności. Producenci opon samochodowych dążą do optymalizacji procesów produkcyjnych, m.in. poprzez redukcję odpadów przemysłowych powstających w ich wyniku oraz ograniczenie zużycia wody oraz energii.

W Bridgestone ok. 64,4% odpadów generowanych podczas produkcji opon jest poddawanych recyklingowi lub wykorzystywanych do wytwarzania ciepła. W ciągu ostatnich dwudziestu lat w procesach produkcyjnych zmniejszono o połowę zużycie energii oraz o 1/3 – wody.

Od 2007 r. producenci i importerzy opon są zobligowani do osiągania rocznego poziomu odzysku w wysokości 75% i recyklingu na poziomie 15%. W jaki sposób firma realizuje ten ustawowy obowiązek?

Zagospodarowanie zużytych opon na terenie Europy to bardzo ważny aspekt proekologicznej działalności firmy Bridgestone. Ok. 40% z nich jest wykorzystywanych w elektrowniach i cementowniach jako materiał do pozyskania energii. Blisko 38% elementów opon zostaje powtórnie użytych przy produkcji wyrobów gumowych, a także w budownictwie, do budowy dróg (jako podkład) czy też podłóg. Ponadto ok. 9% zużytych opon jest bieżnikowanych, czyli kierowanych do ponownego użytku po wykonaniu nowego bieżnika.

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 2009 r. wszystkie opony wyprodukowane po 30 czerwca 2012 r. powinny być opatrzone etykietą, którą należy wyeksponować w punkcie sprzedaży. Co Pan myśli na temat nowych przepisów? Czy konsumenci przy zakupie ogumienia kierują się wyłącznie ceną, czy biorą pod uwagę również kwestie środowiskowe?

Etykieta jest doskonałą formą informowania konsumenta w miejscu sprzedaży i w momencie podejmowania decyzji zakupowej. Ważne jest podkreślenie kilku ważnych cech produktu, które w dużym stopniu wpływają na bezpieczeństwo oraz środowisko naturalne. Z etykiety konsument dowie się, w jakim stopniu opona przekłada się na zużycie paliwa, jak zachowuje się na mokrej nawierzchni oraz jaki jest jej poziom głośności.

Szkoła podstawowa z Cheshire w okolicy Manchesteru wykorzystała opony do ciężarówek, budując z nich nowy plac zabaw dla dzieci i boiska do koszykówki. Czy podobne działania są podejmowane w Polsce? W jaki sposób firma angażuje się w edukację ekologiczną?

Rzeczywiście jest to przykład bardzo przemyślanych działań ekologicznych, polegających na ponownym wykorzystaniu materiałów użytych do produkcji opon. Podobne działania są podejmowane w Polsce, głównie przez firmy budujące tego typu obiekty. Używają one opon jako podkładu do różnego rodzaju nawierzchni.

Ważnym elementem edukacji ekologicznej jest też uświadamianie konsumentów – kierowców – o ich codziennym wpływie na zużywanie się opon poprzez ich zachowania. Bridgestone w Polsce już po raz kolejny podjął się w tym roku organizacji tzw. Road Show. Celem akcji jest uświadomienie klientów o ważności regularnego sprawdzania i utrzymywania prawidłowego ciśnienia w oponach oraz ekologicznej jazdy samochodem.

Jakie są największe wyzwania w zakresie ochrony środowiska dla przemysłu gumowego?

Największym wyzwaniem dla branży jest gospodarka zużytymi oponami na terenie Unii Europejskiej. Wszystkie państwa wypracowały własne sposoby radzenia sobie z tym problemem, jednak przeważają trzy główne schematy postępowania. Jednym z nich jest odpowiedzialność producenta, polegająca na zbieraniu zużytych opon i organizacji ich recyklingu. Drugi to liberalny system zbierania i zagospodarowywania zużytych opon, sprowadzający się do tego, że sprzedawca sam wybiera firmę uprawnioną do gromadzenia odpadów, która przekazuje je do recyklingu bądź odzysku. Za trzeci sposób radzenia sobie z tym problemem uznaje się rolę administracji rządowej, która organizuje zbiórkę i przerób zużytych opon, finansując cały system z podatków.

Bridgestone Europe bierze aktywny udział w rozwiązywaniu problemu zużytych opon we wszystkich krajach, w których sprzedaje swoje produkty. Wszędzie tam, gdzie obowiązuje zasada odpowiedzialności producenta, firma jest członkiem założycielem spółek gospodarujących wyeksploatowanymi oponami. W Polsce jest to Centrum Utylizacji Opon.

 Wywiad przeprowadzono 19 maja 2011 r.

Opublikowano: Ecomanager Numer 6/2011 (15)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *