Druga odsłona REVITARE

Konkurs_revitare_logo_10_6cmRozpoczął się drugi ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych.

Konkurs ma zwrócić uwagę młodych ludzi na tereny zdegradowane w procesie industrializacji i urbanizacji. Jednocześnie podkreślić fakt, że powierzchnia ziemi stanowi zasób nieodnawialny, wymagający szczególnej wrażliwości i świadomości nie tylko zarządzających przestrzenią i środowiskiem, ale i całego społeczeństwa.

Tereny zdegradowane i poprzemysłowe dla wielu rejonów Polski, a szczególnie miast to problem ograniczający ich atrakcyjność i konkurencyjność. Rewitalizacja terenów zdegradowanych może mieć ważny udział w lokalnym rozwoju gospodarczym, a także w porządkowaniu problemów środowiskowych i społecznych. Kolejne przykłady udanych rewitalizacji pokazują, jak obszary problemowe stają się stopniowo obszarami rozwojowymi. Równie ważnym zagadnieniem jest kontekst miejski procesów rewitalizacyjnych. Wynika on ze zdecydowanego podkreślania roli miast w kreowaniu zrównoważonego rozwoju.

Uczestnicy

W konkursie mogą wziąć udział studenci i młodzi pracownicy nauki (do 35 roku życia), których interesuje proces rewitalizacji terenów zdegradowanych. REVITARE to konkurs dla osób, które chcą skonfrontować swoje dotychczasowe osiągnięcia z dokonaniami innych osób będących na podobnym etapie rozwoju zawodowego, a jednocześnie podnieść swoją wartość na rynku pracy.

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować artykuł na podstawie zrealizowanej przez siebie pracy naukowo-badawczej dotyczącej problematyki rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Do artykułu należy dołączyć prezentację multimedialną, która będzie integralną częścią pracy konkursowej. Prace konkursowe mogą uwzględniać następujące aspekty odnowy terenów zdegradowanych: przyrodniczo-krajobrazowy, technologiczno-inżynierski, projektowo-planistyczny, ekonomiczno-prawny i społeczny.

Nagrody

Laureaci konkursu w poszczególnych kategoriach otrzymują nagrody rzeczowe (sprzęt multimedialny) oraz opłacenie kosztów udziału w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”. Nagroda specjalna przyznana zostanie za najlepszą prezentację.

Finał konkursu

Laureaci REVITARE zaprezentują swoje prace podczas VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”, 2-4 października 2013 r. w Ustroniu.

Regulamin REVITARE oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.revitare-conf.pl/revitare2013

Źródło: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *