Dorota Bagińska

Dorota Bagińska jest absolwentką Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. W przemyśle gazowniczym pracuje od 15 lat. Od 2008 r. zajmuje się ochroną środowiska w GAZ-SYSTEM, a obecnie jest kierownikiem Działu Ochrony Środowiska w Pionie Eksploatacji. Do jej obowiązków należy m.in. nadzorowanie spraw dotyczących ochrony środowiska, ściśle związanych z realizacją w spółce działań eksploatacyjnych, w tym: bieżący monitoring działalności spółki w obszarze ochrony środowiska, merytoryczny nadzór nad systemem zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001, a także nadzorowanie spełnienia wymagań dotyczących handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Dorota Bagińska uczestniczy w opiniowaniu realizowanych w zakresie ochrony środowiska prac naukowo-badawczych, bierze czynny udział w pracach zespołów powołanych w spółce do zarządzania środowiskiem w ramach zintegrowanego systemu zarządzania oraz kieruje zespołem przygotowującym i wprowadzającym procedury środowiskowe.

Dorota Bagińska, kierownik Działu Ochrony Środowiska w Pionie Eksploatacji, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM

Dorota Bagińska, kierownik Działu Ochrony Środowiska w Pionie Eksploatacji, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *