Dolina Nidy i gips

Dolina Nidy Sp. z o. o. w Leszczach jest  liderem na rynku gipsowych materiałów budowlanych. Spółka należy do grupy kapitałowej Atlas. Podstawowym celem firmy jest dostarczanie przy poszanowaniu środowiska naturalnego i obowiązującego stanu prawnego, wyrobów spełniających oczekiwania klientów.

dolina nidySpółka, która w roku 2015 obchodzi 60-lecie działalności, stale inwestuje w nowoczesną infrastrukturę i technologię. Przez lata realizowany był plan rozbudowy zakładu i zastępowanie starej technologii nowoczesną i ekologiczną dostosowaną do standardów europejskich.  W wyniku powyżej opisanych działań w 2002 roku oddano do użytku nowoczesną kalcynownię oraz zmodernizowano instalację wydobycia skały gipsowej, a w 2007 roku uruchomiono nowoczesną mieszalnię do produkcji spoiw gipsowych . Pełna automatyzacja procesów stworzyła możliwość niemal trzykrotnego zwiększenia wydajności linii , a zmiana medium grzewczego z węgla kamiennego na gaz ziemny znacznie poprawiła standardy jakości powietrza. W 2009 roku został oddany do użytku nowo wybudowany w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni  Pątnów  Zakład Przerobu Gipsu, oparty na  ekologicznej technologii, przetwarzający odpad z wapniowych metod odsiarczania spalin. Instalacja kalcynacji w Koninie jest jedyną tego typu  w kraju i jedną z nielicznych w Europie. Kalcynatory do przerobu gipsu ogrzewane są parą wodną i stanowią  nowatorskie rozwiązanie w skali światowej. Instalacja powoduje zmniejszenie zużycia surowców naturalnych, w 100% wykorzystuje odpad z elektrowni i eliminuje emisję CO2, NOx, SOx oraz pyłów ze spalania paliw.

W 2007 r. Dolina Nidy wdrożyła Europejski System Zarządzania i Ekoaudytu EMAS jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw w województwie świętokrzyskim i ósme w kraju. EMAS wraz z systemem środowiskowym wg. ISO 14001 wdrożonym od 2004 r. ustanawiają dla firmy kierunek działań w zakresie ochrony środowiska. Dolina Nidy upublicznia i aktualizuje corocznie deklarację środowiskową, która ma na celu dostarczenie opinii publicznej informacji o wpływie przedsiębiorstwa na środowisko, o efektach systemu zarządzania ochroną środowiska i wynikach ciągłego doskonalenia działań w tym zakresie. Dokument jest skrupulatnie sprawdzany przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego i dostępny na stronie internetowej www.dolinanidy.com.pl

SONY DSC

Janusz Kuźnia

Przyjęcie w Dolinie Nidy określonych rozwiązań technologicznych oraz stała obecność aspektów ekologii w strategii przedsiębiorstwa to podstawowe, choć nie jedyne formy wypełniania misji ochrony środowiska naturalnego. Ekologiczna troska o otoczenie realizowana jest także poprzez różne rodzaje współpracy ze społecznością lokalną. Jedną z wielu takich form jest organizowana przez firmę cyklicznie impreza plenerowa pod hasłem Dni Jakości, Środowiska i BHP.

Janusz Kuźnia
Prezes Zarządu Dolina Nidy Sp. z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *