Do kiedy złożyć raport?

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) informuje, że do 30 czerwca 2014 r. należy złożyć raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania.  

Obowiązek ten wynika z  art. 69 ust. 2 i ust. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012 z  21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 181/30 z 12.07.2012 r.). Rok 2014 będzie pierwszym rokiem  w którym instalacje będą obowiązane przedkładać do zatwierdzenia właściwemu organowi  raport  w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania.

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina także, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji nr 601/2012, każdy prowadzący instalację oraz operator statku powietrznego jest obowiązany do zmiany zezwolenia na emisje gazów cieplarnianych i dostosowanie zapisów planu monitorowania do nowych wymagań.

Źródło: KOBiZE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *