DB Schenker Logistics

DB Schenker Logistics w Polsce opublikował raport społeczny za lata 2011-2012, który w cyklu dwuletnim przedstawia dane ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Opisuje działania podejmowane we współpracy z pracownikami, klientami, dostawcami, uczelniami i społecznościami lokalnymi.

Struktura raportu jest oparta na Modelu Doskonałości EFQM (Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością), który jest wykorzystywany przez DB Schenker Logistics w Polsce do zarządzania organizacją. Dzięki temu raport ma charakter zintegrowany i kompleksowy.

DB Schenker Logistics od lat stawia na odpowiedzialność i dialog w kontaktach z interesariuszami. Firma od 2010 r. systematycznie przygotowuje raporty społeczne, których celem jest zaprezentowanie interesariuszom wyników prowadzenia biznesu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

– Konsekwentnie realizowana strategia zrównoważonego rozwoju stała się częścią naszego biznesu. We wszystkich naszych działaniach promujemy kulturę odpowiedzialności. Jest to szczególnie istotne w okresie osłabienia gospodarczego. Odpowiedzialne firmy wykorzystują ten czas jako szansę na zbudowanie głębszych relacji z partnerami. W efekcie rośnie zaufanie do firmy i jej kapitał społeczny. Opublikowany przez nas raport traktujemy jako ważny element naszej strategii i prowadzenia dialogu z interesariuszami – mówi Janusz Górski, Prezes Schenker.

DB Schenker Logistics w Polsce opracowuje raport społeczny zgodnie z zasadami sprawozdawczości Światowej Inicjatywy Sprawozdawczej (Global Reporting Initiative – GRI). Jest to międzynarodowa organizacja, która określa zasady i wskaźniki, jakie powinny wykorzystać firmy, aby zmierzyć swoje ekonomiczne, środowiskowe i społeczne działania.  Raport został poddany również audytowi firmy doradczej PWC, co potwierdza, że zaprezentowane dane są wiarygodne, sprawdzone i transparentne.

Z raportem społecznym DB Schenker Logistics  można zapoznać się pod adresem www.dbschenker-csr.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *