Danone

danone„Zrównoważony Rozwój w praktyce biznesowej. W trosce o zdrowie, ludzi i środowisko” to najnowszy raport firmy Danone, omawiający jej działania  w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Raport obejmuje okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2012 r., powstał w oparciu o wytyczne Global Reporting Initiative i został zewnętrznie zweryfikowany otrzymując ocenę A+.

W raporcie wyodrębniono cztery części, w których przedstawiono działania firmy w kilku obszarach:

1. Odpowiedzialne zarządzanie, czyli jak firma rozumie zrównoważony rozwój.

2. Zdrowie, w której zawarto informacje dotyczące prac nad jakością  produktów, edukacji żywieniowej i walki z niedożywieniem dzieci w Polsce.

3. Ludzie, z której dowiedzieć się można o  priorytetach firmy związanych z pracownikami oraz relacjami z dostawcami i klientami Danone.

4. Środowisko, w którym przedstawiono realizację strategii zmniejszania wpływu firmy na środowisko naturalne oraz jej podejścia do rolnictwa zrównoważonego.

Raport został urozmaicony  przykładami działań firmy w poszczególnych obszarach, komentarzami ekspertów i pracowników, odnoszącymi się do podejmowanych wyzwań, a także danymi liczbowymi, które mają za zadanie nie tylko uatrakcyjnić dokument, ale przede wszystkim zagwarantować wiarygodność przedłożonych informacji.

POBIERZ RAPORT

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *