Czyste powietrze — czas na Twój ruch!

Tegoroczny Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu odbywa się pod hasłem  „Czyste powietrze — czas na Twój ruch!”. Swój udział w dwunastej edycji tego wydarzenia zgłosiło ponad 2000 europejskich miast i miasteczek.

Celem kampanii jest podniesienie poziomu wiedzy na temat wpływu transportu na lokalną jakość powietrza oraz zachęcenie obywateli do poprawy swojego zdrowia i samopoczucia poprzez zmianę sposobu przemieszczania się.

W tym roku koncentrujemy się na wpływie, jaki na nasze powietrze i zdrowie mają podejmowane przez nas codziennie decyzje. Miasta mają do odegrania znaczącą rolę, jeżeli chodzi o zwiększenie dostępnych możliwości transportu. Podnosząc poziom wiedzy i oferując alternatywne rozwiązania bardziej przyjazne dla środowiska, miasta mogą stać się bardziej atrakcyjnymi miejscami do mieszkania. Jeśli chodzi o czyste powietrze, naszedł czas na ruch obywateli! — powiedział Janez Potočnik, komisarz UE ds. środowiska.

 — Tegoroczny Europejski Tydzień Zrównowazonego Transportu i towarzysząca mu kampania „Wybieraj właściwe środki transportu” przypominają, że wszyscy odgrywamy ważną rolę w walce z zanieczyszczeniem powietrza. Zmiana nawyków, na przykład dojazd do pracy rowerem lub transportem publicznym zamiast samochodem, może poprawić jakość naszego życia — Siim Kallas, europejski komisarz odpowiedzialny za kwestie transportu i mobilności.

Tegoroczny tydzień mobilności odbywa się w czasie, gdy unijni decydenci dokonują przeglądu polityki w zakresie jakości powietrza w celu przedstawienia zmienionej strategii pod koniec bieżącego roku. Niska jakość powietrza w dalszym ciągu ma duży wpływ na zdrowie europejskich obywateli i powoduje choroby układu oddechowego, problemy z sercem, przedwczesne zgony i krótszą średnią długość życia. Zanieczyszczenie powietrza ma również wpływ na środowisko i odpowiada za zakwaszenie, utratę różnorodności biologicznej, zubożenie warstwy ozonowej i zmianę klimatu.

Ruch miejski jest coraz większym źródłem zanieczyszczenia powietrza — zwłaszcza jeśli chodzi o pył zawieszony i dwutlenek azotu. Władze lokalne są na ogół odpowiedzialne za rozwój strategii transportu miejskiego, które odpowiadają potrzebom związanym z mobilnością, zapewniają ochronę środowiska i poprawę jakości powietrza oraz czynią miasta lepszymi miejscami do życia.

Za pomocą sloganu „Czyste powietrze – czas na Twój ruch!” działania w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu przypominają, że każdy powinien odegrać swoją rolę, i że nawet niewielkie zmiany, takie jak zapewnienie mieszkańcom więcej możliwości korzystania z transportu publicznego, wspólnych dojazdów, korzystania z roweru zamiast samochodu, lub po prostu chodzenia pieszo, mogą poprawić jakość życia w europejskich miastach i miasteczkach.

 Źródło: Komisja Europejska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *