Czy polski minister przyczyni się do ocalenia ryb i rybołówstwa?

W posiedzeniu Rady Ministrów Unii Europejskiej ds. Rybołówstwa, poświęconym przyszłości ryb i rybaków, które odbyło się 22 kwietnia br., wział udział minister Kazimierz Plocke. Jego stanowisko miało istotny wpływ na podjęte przez ministrów decyzje. WWF apeluje do ministra o poparcie wersji nowej Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb), którą zaproponował Parlament Europejski.

Spotkanie ministrów było kolejnym ważnym krokiem na drodze do przyjęcia nowej WPRyb, od której zależeć będzie los ryb i rybołówstwa. Posiedzenie stanowiło część trójstronnych negocjacji pomiędzy Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską i Radą Ministrów UE, których efektem będzie polityka w zakresie zarządzania rybołówstwem przez następne 10 lat.

Szansa na reformę zdarza się raz na 10 lat. W lutym br. za reformą zagłosowali euro posłowie stosunkiem głosów 502 za do 137 przeciw. Tym samym potwierdzili, że troszczą się o przetrwanie ryb i europejskiego sektora rybołówstwa.

– Prowadzone od wielu lat nadmierne połowy doprowadziły do załamania się nie tylko wielu populacji ryb, ale także pogorszenia sytuacji życiowej osób związanych z sektorem rybołówstwa – tłumaczy Piotr Prędki z WWF Polska. –Europejskie stada ryb znajdują się obecnie w krytycznym stanie – 47% atlantyckich i prawie 90% śródziemnomorskich gatunków ryb jest przełowiona. Cierpią także rybacy – w tym polscy, którym zbyt niskie kwoty połowowe nie pozwalają na prowadzenie opłacalnej działalności.

W wyniku pogarszającego się stanu zasobów ryb, w ciągu ostatnich 15 lat w Europie, nastąpił blisko 30-procentowy spadek zatrudnienia w sektorze rybołówstwa. Dodatkowo, na skutek niskiej liczebności wielu europejskich stad ryb, UE staje się coraz bardziej zależna od ryb sprowadzanych i poławianych w wodach krajów trzecich oraz ryb pochodzących z hodowli prowadzonych w sposób nieprzyjazny dla środowiska i zdrowia konsumentów.

– Mamy ostatnią szansę na ocalenie zasobów ryb – przypomina Prędki. –To, czy ją wykorzystamy będzie zależeć również od ministra Plockego. Mamy nadzieję, że wysłucha głosu tysięcy obywateli Unii Europejskiej, w tym Polaków, którzy podpisali się pod naszą petycją „Ocal ryby”. Po raz kolejny apelujemy do polskiego ministra o poparcie reformy WPRyb. przegłosowanej przez Parlament Europejski. W piątek, 19 kwietnia, przekazaliśmy ministrowi Plocke list z naszymi postulatami i specjalny plakat, aby pamiętał o ważnej roli, jaką odegra w procesie podejmowania decyzji, od której zależy przyszłość nie tylko ryb, ale także sektora rybołówstwa i nas wszystkich, kupujących produkty rybne i ryby.

WWF Polska apeluje do ministra Plocke, aby uwzględnił następujące postulaty:
1. Zagwarantowanie, że do roku 2015 śmiertelność połowowa zostanie ustalana na poziomie umożliwiającym odbudowę zasobów najpóźniej do roku 2020 powyżej poziomów umożliwiających uzyskanie maksymalnego zrównoważonego połowu (MSY) i utrzymania zasobów na tym poziomie (Artykuł 2 propozycji Komisji, Poprawka #60 w rezolucji Parlamentu Europejskiego).
2. Stworzenie do roku 2017, w oparciu o doradztwo naukowe, wieloletnich planów zarządzania zawierających środki techniczne umożliwiające odbudowę oraz utrzymanie populacji na poziomie umożliwiającym uzyskanie maksymalnego zrównoważonego połowu MSY (Artykuł 9 propozycji Komisji, Poprawka #105 w rezolucji Parlamentu Europejskiego).
3. Wzmocnienie współpracy na poziomie regionalnym w celu zapewnienia zrównoważonego zarządzania zasobami, poprzez zapewnienie wspólnych działań państw członkowskich regionu na rzecz wdrożenia odpowiednich środków technicznych (Artykuł 17 propozycji Komisji, Poprawka #121 w rezolucji Parlamentu Europejskiego).
4. Wdrożenie działań na rzecz zapobiegania i ograniczania do minimum odrzutów poprzez ustalenie szczegółowego harmonogramu ich realizacji (Artykuł 3 i 15 propozycji Komisji, Poprawki #61, 119, 235 w rezolucji Parlamentu Europejskiego).
5. Zapewnienie, że pomoc finansowa na rzecz promowania zrównoważonych praktyk rybackich dostępna jest jedynie dla podmiotów działających zgodnie z zasadami Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Pomoc finansowa nie powinna być przyznawana podmiotom, które nie przestrzegły zasady WPRyb w przeszłości lub działają w sposób zagrażający populacjom ryb lub/i ekosystemom morskim i bioróżnorodności (Artykuł 51 w propozycji Komisji i Parlamentu, poprawka #199 w rezolucji Parlamentu Europejskiego).
6. Wprowadzenie możliwości zmniejszenia kwot połowowych oraz zawieszenia pomocy finansowej dla państw członkowskich w przypadku niewdrożenia środków technicznych na rzecz zrównoważonego rybołówstwa (Artykuł 16 propozycji Komisji, Poprawka #264 w rezolucji Parlamentu Europejskiego).
7. Zapewnienie ambitnej polityki zewnętrznej Unii Europejskiej w zakresie rybołówstwa. Unia Europejska powinna działać zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami oraz celami określonymi w Artykułach 2, 3 i 4 WPRyb (Artykuł 39 propozycji Komisji, Poprawka #161 w rezolucji Parlamentu Europejskiego).

Źródło: WWF Polska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *