Ciepłownia z ORC

W Krośnie, 10 maja br., uroczyście otwarto nowy budynek Ciepłowni Łężąńska, która jest opalana biomasą. W Polsce takich instalacji jest zaledwie kilka, na Podkarpaciu krośnieńska będzie drugą. Źródłem energii, obok dotychczas wykorzystywanego węgla, będą również odpady drewna.

Inwestycja zrealizowana w Ciepłowni Łężańska zapewnia wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu. Do tej pory w elektrociepłowni wytwarzano ciepło poprzez spalanie węgla. Teraz dzięki inwestycji energia elektryczna i ciepło będą produkowane w jednym układzie technologicznym, czyli w tzw. kogeneracji. Do tego celu stosuje się technologię ORC (z ang. Organic Rankine Cycle), czyli odzysk ciepła odpadowego w postaci energii elektrycznej. Takie rozwiązanie technologiczne gwarantuje lepsze wykorzystanie paliwa, a to oznacza mniejsze zanieczyszczenie środowiska naturalnego.

Projekt w Krośnie obejmował budowę nowego budynku elektrociepłowni, w którym zainstalowany został blok kogeneracyjny z turbogeneratorem ORC, zasilany kotłem opalanym biomasą. Dodatkowo w ramach inwestycji wybudowano wiatę magazynową paliwa oraz zakupiono niezbędny sprzęt i wyposażenie do transportu i rozdrabniania biomasy.

Koszt projektu pn. „Blok kogeneracyjny ciepła (6,8 MWt) i energii elektrycznej (1,225 MWe) opalany biomasą w ciepłowni Łężańska w Krośnie” wyniósł niemal 40,1 mln zł, z czego ponad 11,5 mln zł to wsparcie finansowe z Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 Źródła: www.pois.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *