Chemia bardziej bezpieczna

Od czasu wejścia w życie rozporządzenia REACH stosowanie chemikaliów w Europie stało się znacznie bezpieczniejsze – tak wynika ze sprawozdania Komisji Europejskiej.

www.pl.depositphotos.com/ P. GabrielWedług opublikowanych wyników badań Eurobarometru, 61% Europejczyków uważa, że chemikalia są obecnie bezpieczniejsze niż dziesięć lat temu. Sprawozdanie Komisji Europejskiej potwierdza, że wdrażanie REACH można udoskonalić, podnosząc jakość dokumentacji rejestracyjnej, zwiększając zakres stosowania kart charakterystyki jako głównego narzędzia zarządzania ryzykiem oraz rozwiązując kwestie dotyczące podziału kosztów w ramach forów wymiany informacji o substancjach (SIEF). Zwrócono także uwagę na to, że istnieje możliwość zmniejszenia obciążeń finansowych i administracyjnych dla MŚP w celu zapewnienia proporcjonalności przepisów oraz pomocy przedsiębiorstwom w wywiązywaniu się z wszystkich obowiązków wynikających z REACH. W sprawozdaniu podkreślono również możliwość polepszenia egzekwowania przepisów prawa, co pozostaje w gestii państw członkowskich. Obecnie KE nie proponuje żadnych zmian najważniejszych przepisów dotyczących REACH.

Żródło: www.europa.eu

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *