Centrum Czystych Technologii Węglowych otwarte!

Na terenie Głównego Instytutu Górnictwa zostało otwarte Centrum Czystych Technologii Węglowych. Jest to ważny  europejski ośrodek badawczy, w którym będą rozwijane i opracowywane nowe procesy i technologie z obszaru czystych technologii węglowych.

Centrum Czystych Technologii Węglowych (CCTW) składa się z szeregu laboratoriów badawczych, w których będą prowadzone prace interdyscyplinarne, m.in. w zakresie własności ciał stałych, cieczy i gazów (w tym szczególnie paliw), energetyki, inżynierii procesowej oraz nanotechnologii. Prace będą związane z minimalizacją skutków środowiskowych wykorzystania węgla, rozpoznania potencjału składowania dwutlenku węgla, oceny jakości paliw stałych, a także efektywności wytwarzania i użytkowania energii.

Z kolei na terenie Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie będzie znajdowała się część technologiczna CCTW. Wybudowany został poligon podziemny dla badań zgazowania węgla. W części naziemnej utworzono nowe stanowiska badawcze do badań półtechnicznych: m.in. moduł oczyszczania i separacji gazów procesowych metodami PSA, membranową, absorpcyjną, szczególnie w aspekcie usuwania CO2 i produkcji wodoru.

Ponadto w ramach projektu na terenie Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu wybudowano instalacje technologiczne w skali PDU (ang. Process Development Unit) oraz stanowiska badawcze w skali wielkolaboratoryjnej, służące m.in. do badań z zakresu zgazowania i oxy-spalania ciśnieniowego paliw stałych.

Budynek CCTW w Katowicach został zaprojektowany jako nowoczesny architektonicznie i technologicznie zaawansowany obiekt. Jest to tzw.  budynek inteligentny, w którym wykorzystano system Building Managment Systems, pozwalający na utrzymanie optymalnych dla człowieka parametrów pracy urządzeń wentylacji, digestoriów i klimatyzacji.

Budowa centrum była możliwa dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt Centrum Czystych Technologii Węglowych znalazł się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jego wartość to prawie 162 mln zł (45 mln euro).

Źródło: Główny Instytut Górnictwa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *