Kategoria: Wywiady

Efektywni energetycznie

Z Jackiem Łukaszewskim, prezesem Zarządu firmy Schneider Electric Polska, m.in. na temat korzyści płynących z podejmowania działań zwiększających efektywność energetyczną przedsiębiorstw, rozmawia Małgorzata Masłowska-Bandosz. Jaka jest świadomość polskich przedsiębiorców w zakresie korzyści wynikających ze zwiększania…