Kategoria: Odpowiedzialny biznes

Odpowiedzialność społeczna wg ISO 26000

Przedsiębiorcy w procesach decyzyjnych coraz częściej uwzględniają kwestie społeczne i środowiskowe. Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności zawiera norma ISO 26000, którą w listopadzie ub.r. opublikowała Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO). Propozycję opracowania normy zawierającej wytyczne dotyczące odpowiedzialności…