Kategoria: Odpowiedzialny biznes

Zostało wybrane EkoBiuro 2015

Szósta edycja konkursu EkoBiuro, organizowanego przez Fundację Aeris Futuro dobiegła końca. Konkurs skierowany jest do pracowników firm, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych zainteresowanych wdrażaniem zasad zrównoważonego rozwoju w miejscu pracy. Zdałoby się, że pomysły na…

NFOŚiGW dofinansuje innowacyjne technologie środowiskowe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje uruchomić nowy program dla projektów związanych z rozwojem technologii wspomagających m.in. gospodarkę odpadami, energetykę czy ochronę wód. NFOŚIGW zamierza opracować nowy program priorytetowy mający na celu dofinansowanie projektów „zakładających wdrożenie i komercjalizację…