Kategoria: Dobre praktyki

NFOŚiGW dofinansuje innowacyjne technologie środowiskowe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje uruchomić nowy program dla projektów związanych z rozwojem technologii wspomagających m.in. gospodarkę odpadami, energetykę czy ochronę wód. NFOŚIGW zamierza opracować nowy program priorytetowy mający na celu dofinansowanie projektów „zakładających wdrożenie i komercjalizację…

Fotowoltaika w przedsiębiorstwach wod-kan

Zapotrzebowanie na energię w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych jest ogromne. W wielu z nich potrzeby te są częściowo pokrywane energią produkowaną w agregatach kogeneracyjnych na bazie biogazu pozyskiwanego w procesie fermentacji osadów ściekowych. Według danych URE (stan…

EU ETV nowym narzędziem wspierania ITŚ

EU ETV nowym narzędziem wspierania innowacyjnych technologii środowiskowych. Wreszcie doczekaliśmy czasów, kiedy na hasło zielona gospodarka nie reagujemy niedowierzaniem, a patrzymy w tę stronę z nadzieją. Ogromny wkład mają w to innowacyjne technologie środowiskowe, które…