Kategoria: Dobre praktyki

NFOŚiGW dofinansuje innowacyjne technologie środowiskowe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje uruchomić nowy program dla projektów związanych z rozwojem technologii wspomagających m.in. gospodarkę odpadami, energetykę czy ochronę wód. NFOŚIGW zamierza opracować nowy program priorytetowy mający na celu dofinansowanie projektów „zakładających wdrożenie i komercjalizację…