Buduj i szkól się na zielono

Projekt  Zielone budowanie. Szkolenia z proekologicznych rozwiązań w budownictwie energooszczędnym w Wielkopolsce”” nr POKL. .08.01.01-30-264/12 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,a nadzorowany przez Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Liderem projektu jest Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią.

Szkolenie pt.: „Zielone budowanie. Szkolenia z proekologicznych rozwiązań w budownictwie energooszczędnym w Wielkopolsce” skierowane jest do pracowników i pracodawców z branży architektonicznej, instalatorskiej i budowlanej z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu woj. wielkopolskiego.
W projekcie realizowane będą szkolenia mające na celu podniesienie wiedzy i umiejętności branżowych uczestnika z zakresu zastosowania proekologicznych rozwiązań w budownictwie.
Przewidziano następujące rodzaje szkoleń i warsztatów:

  • ZIELONE ZAWODY – zrównoważony rozwój; polityka energetyczna kraju; OZE – pozyskiwanie energii wiatrowej, słonecznej w budownictwie; aspekty prawne OZE w Polsce; energooszczędność w budownictwie; klastering zielonych zawodów w branży budowlanej;
  • INSTALATORSKIE – instalacje grzewcze w budynkach, energia solarna i inne OZE – instalacje, czytanie i rozumienie rysunków technicznych instalacji;
  • WARSZTATY STUDYJNE – wyjazd na plac budowy obiektu w standardzie pasywnym/energooszczędnym lub do firmy zajmującej się produkcją instalacji, elementów konstrukcyjnych.

Grupa docelowa: firmy z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzące działalność gospodarczą z wpisem PKD: sekcja F, dział 41–43 ; sekcja M, dział 71.
Dzięki temu, że szkolenia kierowane są do trzech grup uczestników z jednej branży budowlanej, udział w projekcie ma również charakter integracyjny. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, a każdy uczestnik może wziąć udział w szkoleniu prowadzonym przez specjalistów najwyższej klasy!

Całkowity cykl szkolenia obejmuje również:

  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • wyżywienie w trakcie szkolenia (przerwy kawowe i obiadowe),
  • możliwość noclegów dla osób przyjezdnych.

Niekwestionowanym atutem szkoleń jest wykorzystanie modelowych instalacji OZE w skali 1:1 rekuperatora, kolektorów słonecznych oraz pompy ciepła.
Od Partnera Projektu – Akademii Słońca przedsiębiorcy otrzymują dodatkowo Certyfikat GREEN PLACE.
Dlaczego warto?
Wzrastająca chęć zdobywania wiedzy przez polskie przedsiębiorstwa w zakresie budownictwa energooszczędnego oraz odnawialnych źródeł energii wynika z szeregu korzyści, jakie one generują, w tym przede wszystkim rosnąca świadomość o wyraźnym wpływie tej wiedzy i umiejętności na wzrost wyników finansowych.
Kontakt i wymiana doświadczeń z pracownikami z tego samego sektora gospodarki jest niezwykle cenna. Umiejętności i wiedza zdobyte podczas szkolenia spowodują wzrost kwalifikacji pracownika oraz umocnienie pozycji firmy na rynku.

Więcej szczegółów o projekcie „Zielone budowanie. Szkolenia z proekologicznych rozwiązań w budownictwie energooszczędnym w Wielkopolsce” na stronie www.zielonebudowanie.pl.

WAZE LOGO_V2 - Kopia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *