Biznes w ekologii, ekologia w biznesie

Operatorzy logistyczni często przywiązują dużą wagę do zrównoważonego rozwoju w łańcuchach dostaw i minimalizują swój negatywny wpływ na środowisko naturalne. W celu realizacji strategii odpowiedzialnego biznesu budują też odpowiednią ofertę, w której wykorzystują przyjazne środowisku rozwiązania i narzędzia.

Przykładowo, firma DB Schenker Logistics koncentruje się na zielonej logistyce – rozwijaniu usług intermodalnych i kolejowych, szkoleniach kierowców z przyjaznej środowisku jazdy, a także tworzeniu narzędzi wspierających ochronę środowiska. Istotne dla przedsiębiorstwa jest również mierzenie poziomu zużytego paliwa i mediów, ilości wytworzonych odpadów oraz korzystanie z nowoczesnego taboru o wysokich standardach ekologicznych (normy emisji Euro).

Wizja DB Schenker Logistics „Dostarczamy Przyszłość” przekłada się na strategię CSR, zintegrowaną ze strategią biznesową. Firma stosuje zasady odpowiedzialnego biznesu już od początku lat 90. XX w., dbając o równowagę między ekonomią, etyką i ekologią. Strategia CSR, obejmująca również działania związane z ochroną środowiska, jest naturalnie powiązana z codziennym życiem firmy.

Cel: ochrona środowiska

DB Schenker Logistics buduje swoją ofertę z wykorzystaniem rozwiązań i narzędzi, przyjaznych środowisku, takich jak e-faktura, ekokalkulator oraz raporty emisji spalin dla obsługiwanych klientów. – Elektroniczną fakturę stosujemy już od czterech lat i dokładamy starań, aby coraz więcej klientów z niej korzystało. Dzięki temu oszczędzamy koszty papieru, wydruku i dystrybucji, a klient – koszty archiwizacji – mówi Przemysław Głębocki, dyrektor informatyki i rozwoju systemów biznesowych DB Schenker Logistics. Rozwiązanie spełnia wszelkie wymogi prawne i bezpieczeństwa informacji. Ponadto zmniejsza obciążenie środowiska poprzez ograniczenie zużycia papieru, ponieważ każde 3600 e-faktur to jedno ocalone drzewo.

Zalety e-faktury

Z kolei dzięki raportom emisji spalin klienci operatora uzyskują informację o wielkości emisji gazów i zanieczyszczeń pyłowych, emitowanych w trakcie przewozu przesyłek w określonym czasie i dowolnych kierunkach. Ekokalkulator (EcoTransIT) umożliwia sprawdzenie, jakie skutki dla środowiska naturalnego będzie miał planowany transport towaru o danej masie. Dzięki tym informacjom klienci mogą bardziej świadomie i odpowiedzialnie podejmować decyzje biznesowe lepsze dla środowiska. – W Polsce potrzebujemy jeszcze rozwoju ekologicznej świadomości. W porównaniu do rozwiązań europejskich dotyczących transportu przyjaznego środowisku, branża TSL w naszym kraju jest na początku drogi. Transport lądowy w dalszym ciągu jest znaczącym źródłem emisji zanieczyszczeń. Warto jednak zauważyć, że zaszło już w tym zakresie wiele pozytywnych zmian. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń kosztuje, jednak czyste powietrze dla nas i dla naszych dzieci – przyszłych pokoleń, jest wartością, którą cenimy sobie wszyscy – mówi Beata Konecka, marketing manager DB Schenker Logistics.

Jak zostać mistrzem ekojazdy?

Firma kładzie nacisk również na promowanie właściwej kultury i techniki jazdy wśród właścicieli firm przewozowych i zatrudnionych w nich kurierów. W jaki sposób? Realizuje m.in. szkolenia i mistrzostwa z ecodrivingu, które mają na celu podniesienie świadomości w zakresie ekologicznej jazdy oraz zachęcenie kurierów do stosowania takich rozwiązań na co dzień. Pomysł na tę praktykę wyrósł z działań prowadzonych przez firmę w ramach Akademii Kuriera i Przewoźnika DB Schenker Logistics.

Podczas szkoleń uczestnicy mogą dowiedzieć się m.in. o sposobach doskonalenia techniki jazdy tak, aby zużywać jak najmniej paliwa. Poznają także sposoby na ograniczanie tzw. pustych przebiegów, czyli maksymalnego wypełnienia pojazdów, aby minimalizować ich liczbę na drogach. W skali kilku tysięcy samochodów kursujących codziennie na określonych trasach ma to olbrzymie znaczenie. W ramach różnego rodzaju programów w ostatnich latach przeszkoliliśmy już 2600 kurierów. Nie może to pozostać bez wpływu na zmianę stylu jazdy w całej naszej firmie – mówi Andrzej Gluźniewicz, koordynator ds. współpracy z przewoźnikami DB Schenker Logistics.

Uwieńczeniem kursów są Mistrzostwa Eko-driving o Puchar Prezesa, które odbyły się już trzykrotnie. Kurierzy rywalizują ze sobą w zakresie przyjaznej środowisku i ekonomicznej jazdy. Umiejętności, jakimi muszą się wykazać, to: technika i płynność jazdy, znajomość auta, umiejętność szybkiego reagowania. Wśród konkurencji są m.in.: slalom na placu manewrowym, udzielanie pierwszej pomocy oraz jazda na kropelkę mająca na celu uzyskanie jak najmniejszego wskaźnika spalania paliwa.

Laureaci Mistrzostw Eko-driving o Puchar Prezesa

Dzięki szkoleniom i mistrzostwom zwiększa się efektywność jazdy i wskaźniki ekonomiczne, a zmniejsza ryzyko negatywnego wpływu na środowisko. Ekologiczna i ekonomiczna jazda przyczynia się też do realizacji celów firmy związanych z ograniczaniem emisji dwutlenku węgla i ma wpływ na wizerunek firmy w społeczeństwie.

Po „zielonych” szynach pociąg mknie

DB Schenker Logistics koncentruje się także na rozwijaniu usług intermodalnych i kolejowych, które znacząco obniżają emisję dwutlenku węgla. Mniej ładunków na drogach to wyższe bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i mniej zanieczyszczeń oraz hałasu. – Zapewniamy polskim klientom ofertę wspierającą ekologię – globalne know-how w tym zakresie oraz konkretne rozwiązania: regularne połączenia kolejowe między najważniejszymi ośrodkami gospodarczymi w Europie i na świecie – mówi Krzysztof Szarkowski, dyrektor logistyki kolejowej DB Schenker Logistics.

Klienci z polskiego rynku korzystają z regularnych połączeń intermodalnych – między Ostrawą i Veroną, Poznaniem i Duisburgiem oraz Wrocławiem i Londynem. W przypadku pociągu do Londynu na uwagę zasługuje fakt, że cały odcinek między Polską a Wielką Brytanią jest pokonywany pociągiem, bez konieczności korzystania z promu, za to z wykorzystaniem tunelu pod Kanałem La Manche. Przewożony towar to głównie części do fabryki jednej z największych firm z sektora motoryzacyjnego oraz jednego z największych producentów z branży spożywczej. Klienci korzystający z tego połączenia mogą liczyć na aż 75% oszczędności w emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a także 90% mniej emisji tlenku azotu i 80% emisji pyłu na tej trasie. Wartość tę można obliczyć korzystając z kalkulatora dostępnego na stronie ecotransit.org.

Firma proponuje też rozwiązanie multimodalne, będące kombinacją transportu lotniczego i oceanicznego. Zapewnia ono do 50% oszczędności czasu w porównaniu do frachtu realizowanego drogą oceaniczną, a także do 50% oszczędności kosztów w porównaniu do transportu drogą lotniczą. Wiąże się to też z redukcją emisji CO2 o połowę w porównaniu z tradycyjnym frachtem lotniczym.

Edukacja na początek

Wypełnianie zobowiązań firmy wobec środowiska możliwe jest również dzięki zbudowaniu odpowiedniego systemu zarządzania i zaangażowaniu jej pracowników oraz partnerów biznesowych. Przykładem wspólnie realizowanych inicjatyw na rzecz środowiska jest program wolontariatu pracowniczego – „Zielony Czas Pomagania”. Pracownicy-wolontariusze we współpracy z dostawcami i klientami realizują różne projekty prośrodowiskowe – od warsztatów dla dzieci, przez zalesienie terenów wokół oddziałów, po oczyszczanie jezior, zalewów i rzek. Celem tych inicjatyw jest neutralizowanie negatywnego wpływu firmy na środowisko naturalne, a przy tym edukacja ekologiczna i promowanie Podczas tegorocznej edycji Zielonego Czasu Pomagania będą realizowane 24 projekty, w tym m.in. ekologiczny festyn osiedlowy w Bydgoszczy, sprzątanie rzeki Płoni w Szczecinie, renowacja ogrodu w hospicjum w Gdańsku, sprzątanie parku w Pyskowicach, ekologiczne warsztaty dla dzieci i młodzieży w Lublinie.

Pracownicy chętnie angażują się w akcje w ramach „Zielonego czasu pomagania”

Ponadto DB Schenker Logistics wykorzystuje swoje know-how, odpowiednią infrastrukturę i rozwiązania logistyczne także we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia, organizatorem polskiej edycji kampanii „Sprzątanie Świata”. Od kilkunastu lat firma jest partnerem logistycznym akcji i odpowiada za dostarczanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych m.in. do szkół, urzędów i instytucji w całej Polsce. W akcje chętnie włączają się również pracownicy poszczególnych oddziałów, porządkując lokalne tereny zielone.

Beata Konecka, marketing manager,  DB Schenker Logistics

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *