Biopaliwa z odpadów?

Unia Europejska chce skupić się na produkcji paliw z odpadów organicznych. 20 lutego br. Komisja PE ds. środowiska (ENVI) spotkała się z Komisją ds. przemysłu, badań naukowych i energii (ITRE) by przedyskutować najnowsze rozwiązania w tej kwestii.

Do pośredniej zmiany użytkowania gruntów (ILUC) dochodzi, gdy tereny przeznaczone do produkcji rolnej wykorzystywane są do uprawy roślin używanych w procesie produkcji biopaliw. Zapotrzebowanie na żywność i surowce energetyczne nie maleje, wobec czego są one niejednokrotnie sprowadzane z krajów, gdzie ich wytworzenie jest znacznie tańsze. Problem w tym, że by sprostać popytowi tworzy się nowe, rozległe tereny uprawne kosztem lasów, co z kolei prowadzi do zmniejszenia możliwości pochłaniania dwutlenku węgla przez nasz ekosystem. – Zdajemy sobie sprawę, że produkcja biopaliw może być problematyczna. Jednym z wyzwań jest właśnie ILUC – mówił sprawozdawca komisji ITRE, Alejo Vidal-Quadras. – Promowanie prac nad zaawansowanymi biopaliwami może jednak zminimalizować ryzyko wystąpienia tego zjawiska – podkreślił. Z kolei sprawozdawczyni komisji ENVI, Corinne Lepage, powiedziała: Mam nadzieję, że w przyszłości nie będziemy musieli wybierać pomiędzy tym, co jemy, a jak jeździmy. Biopaliwa tworzone z odpadów organicznych i pozostałości rolnych w dużo mniejszym stopniu wpływają na klimat i, co ważne, nie mają żadnego wpływu na ceny żywności zaznacza Komisja Europejska, która przedstawiła niedawno propozycję nałożenia limitu na produkcję roślinnych biopaliw. – Niestety, tego rodzaju paliwa nie są jeszcze produkowane w celach komercyjnych – kontrował Raffaello Garofalo z Europejskiej Rady ds. Biodiesla. Komisarz ds. klimatu Connie Hedegaard przyznała, że z powodu wysokich kosztów, technologia uzyskiwania zaawansowanych biopaliw nie rozwija się zbyt dynamicznie, ale ten rodzaj źródła energii powinien być w promowany w coraz większym stopniu.

Źródło: www.europarl.europa.eu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *