Bezpieczniej na platformach wierniczych

www.pl.depositphotos.com/STYLEPICSPosłowie PE przyjęli rozwiązania prawne, określające surowsze procedury obowiązujące podczas wydobycia podmorskich złóż gazu i ropy naftowej.

Celem jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii, mogących mieć tragiczne skutki dla ekosystemu. Deputowany Ivo Belet (Europejska Partia Ludowa, EPP) był sprawozdawcą odpowiedzialnym za kierowanie pracami nad dyrektywą w Parlamencie Europejskim.

Nowe przepisy określają minimalne standardy bezpieczeństwa wydobycia ropy naftowej i gazu oraz aktualizują procedury przyznawania licencji i likwidowania platform.

Dyrektywa wprowadza także surowsze zasady dotyczące reagowania w sytuacjach awaryjnych (planowanie, gotowość do działania), poprawia przepływ informacji pomiędzy państwami członkowskimi, wzmacnia rolę oceny ryzyka oraz udziału społeczeństwa w przyznawaniu zezwoleń na wydobycie oraz precyzuje zakres odpowiedzialności operatorów prowadzących prace na platformach.

Państwa członkowskie mają teraz dwa lata na wdrożenie ustaleń.

Źródło: Parlament Europejski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *