Bełchatów bez CCS

Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna podjął decyzję o zamknięciu projektu budowy demonstracyjnej instalacji wychwytywania, transportu i składowania dwutlenku węgla (ang. Carbon, Capture and Storage, CCS).

Decyzja o zamknięciu projektu budowy demonstracyjnej instalacji CCS podjęta została z uwagi na brak zamknięcia struktury finansowej projektu oraz znaczne ograniczenia w zakresie rozstrzygnięć formalno – prawnych dla tego typu inwestycji, m.in. brak implemntacji Dyrektywy CCS do polskiego porządku prawnego oraz brak rozwiązań dla realizacji przesyłu dwutlenku węgla. Koszt całego przedsięwzięcia szacowano na 600 mln euro, a brak zabezpieczenia finansowania w pełnym wymiarze powodował jego nierentowność.

Prace zmierzające do budowy instalacji demonstracyjnej CCS prowadzone były od 2009 r. Zainicjowała je PGE Elektrownia Bełchatów, a następnie w wyniku realizacji Programu Konsolidacji Grupy PGE kontynuowała PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Projekt obejmował uzyskanie dla nowego bloku energetycznego o mocy 858 MW statusu „capture ready” poprzez dostosowanie generalnego planu budowy bloku 858 MW i wykonanie niezbędnych modyfikacji w systemach technologicznych bloku (retrofit), celem przystosowania jednostki do zabudowy instalacji wychwytu CO2, budowę instalacji do wychwytywania CO2  ze spalin bloku energetycznego 858 MW oraz budowę stacji sprężania CO2, rurociągu transportowego, magazynu podziemnego składowania, stacji zatłaczania i monitoringu.

Projekt CCS był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej (ang. European Energy Programme for Recovery).

 Źródło: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *