Baza wiedzy

„Baza wiedzy” stanowi zbiór artykułów, pogrupowanych na najpopularniejsze, aktualne tematy branżowe. Prezentowane teksty były publikowane na łamach miesięcznika „Ecomanager” od 2009 r. Na zamieszczony materiał składają się zarówno wywiady, felietony, opinie oraz artykuły z poszczególnych działów.

W „Bazie wiedzy” można znaleźć informacje na temat realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialność biznesu (CSR) w polskich przedsiębiorstwach, a także korzyści wynikających z dobrowolnego uwzględniania kwestii ochrony środowiska w prowadzeniu biznesu.
Baza wiedzy

Wśród prezentowanych tematów są również zagadnienia dotyczące ograniczania emisji przemysłowych, monitoringu zanieczyszczeń, zagospodarowania odpadów czy też oczyszczania ścieków. W artykułach niejednokrotnie odwoływano się do zasad europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS), a także planów budowy pierwszej w Polsce elektrowni atomowej. W materiałach można znaleźć też odpowiedź na pytania: jakie działania należy podejmować w przedsiębiorstwie by zracjonalizować zużycie energii, jaki jest potencjał oraz możliwości eksploatacji gazu łupkowego w Polsce oraz czym charakteryzują się systemy zarządzania środowiskowego? W wielu artykułach zaprezentowano działania zmierzające do zmniejszenia negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko. Wśród propozycji są zarówno te do wdrożenia w istniejącej firmie (biurze, hali itp.), jak i do zastosowania podczas projektowania budynku (np. zrównoważone budownictwo).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *