AREVA rozbiera elektrownię jądrową we Francji

Francuski koncern energetyczny AREVA pomyślnie zakończył proces rozbiórki oraz dekontaminacji głównych komponentów elektrowni jądrowej Chooz A we Francji. To pierwszy tego typu projekt zrealizowany przez firmę na terenie kraju. Pośród elementów poddanych rozbiórce znalazły się cztery wytwornice pary, stabilizator ciśnienia oraz rury układu pierwotnego.

Cała operacja polegała na stopniowym wprowadzeniu do głównego obiegu substancji chemicznych, które działały wewnątrz urządzeń przez wiele dni, aż do całkowitego zakończenia procesu. Zmniejszyła się w ten sposób ilość substancji radioaktywnych i można było zakwalifikować urządzenia do grupy tzw. odpadów niskoaktywnych. Kompo-nenty zostały następnie przetransportowane do składowiska Agencji Gospodarki Odpadami Promieniotwórczymi ANDRA (Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs).

Zastosowane przez AREVĘ technologie dekontaminacji pozwalają zredukować poziom radioaktywności odpadów do minimum. Po zakończeniu procesu, substancje chemiczne, które zostały zastosowane, są rozkładane na dwutlenek węgla i wodę, bez żadnych dodatkowych odpadów.

Rozwiązanie stosowane przez firmę od ponad 35 lat do tej pory umożliwiło rozbiórkę oraz dekontaminację przeszło 30 siłowni jądrowych na całym świecie np. w Niemczech, Japonii, Chinach czy USA – powiedział Philippe Samama, Executive Vice President Business Unit AREVY.

 Źródło: AREVA Polska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *