Anna Chodorowska

Anna Chodorowska ukończyła studia na Wydziale Chemii  Uniwersytetu Jagiellońskiego (w 1995 r.) oraz studia z zakresu ochrony  środowiska i BHP na Politechnice Krakowskiej (2007 r.). Od 2004 r. posiada uprawnienia i pełni funkcję doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych  (ADR). W 1995 r. rozpoczęła pracę w Dziale Technologicznym Zakładu Kraków (d. Krakowska Fabryka Kabli), a następnie w Laboratorium Chemicznym Kontroli Jakości. W 1999 r. po przejęciu Krakowskiej Fabryki Kabli, a w 2002 r. spółki Elektrim Kable przez Grupę Tele-Fonika, została powołana  na stanowisko specjalisty ds. ochrony środowiska. Obecnie do jej obowiązków należy prowadzenie i koordynowanie działań zakładów produkcyjnych należących do spółki w obszarze ochrony środowiska oraz w obszarach pokrewnych, np.  realizacja obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals).  Zajmuje się zagadnieniami emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu, gospodarką odpadami, a także realizacją zadań w procesie inwestycyjnym (raporty środowiskowe). Dodatkowo prowadzi merytoryczny nadzór nad systemem zarządzania środowiskowego ISO 14001. Jest audytorem wiodącym systemów ISO 9001 i 14001.

Anna Chodorowska, główny specjalista ds. ochrony środowiska, Tele-Fonika Kable

One thought on “Anna Chodorowska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *