Aktywni dla środowiska

Rusza kolejna edycja Konkursu Nagroda Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska. Przedsięwzięcie ustanowione zostało z inicjatywy Wojciecha Dutki, założyciela i pierwszego redaktora naczelnego miesięcznika „Przegląd Komunalny”, propagatora działań w ochronie środowiska.

Już po raz szesnasty firma Abrys organizuje konkurs w celu wyróżnienia osobistości lub organizacji aktywnie działających na rzecz zrównoważonego rozwoju, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozpowszechniania przedsięwzięć mających istotny wpływ na ochronę środowiska oraz szerzenie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Nagroda honoruje dokonania wyróżnionej osoby, organizacji lub instytucji za całokształt prowadzonych działań w duchu zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem zorganizowanych akcji i wydarzeń w roku poprzedzającym bieżącą edycję.

Rok dla dziennikarzy

W tym roku nagroda przyznana zostanie w dwóch kategoriach: dla osób i/lub organizacji aktywnie działających na rzecz zrównoważonego rozwoju, która przyznawana jest co roku, oraz dla dziennikarzy, publicystów i zespołów redakcyjnych, których publikacje w znacznym stopniu przyczyniają się do podnoszenia poziomu wiedzy społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska oraz kierujących się rzetelnością i obiektywizmem w relacjonowaniu spraw ekologii w mediach. Nagroda w tej kategorii przyznawana jest co trzy lata. Laureaci nagrodzeni zostaną podczas uroczystej Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON, poprzedzającego Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu.

Profesor Krzysztof Skóra – laureat ubiegłorocznej edycji

Laureatem poprzedniej edycji został śp. prof. dr hab. Krzysztof Edward Skóra. Laureat z wykształcenia był ichtiologiem, ekspertem do spraw biologii oceanicznej. Aktywnie walczył o ochronę wód i ssaków żyjących w Bałtyku. Stworzył od podstaw Stację Morską w Helu, zamiejscowy oddział Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Na podbudowie Stacji w 1999 r. powstało znane w całej Europie fokarium, w którym prowadzone są prace nad przywróceniem populacji fok szarych na polskim wybrzeżu. Stacja Morska IOUG jest m.in. oficjalnym zapleczem eksperckim, pracującym na rzecz obsługi zobowiązań Polski wobec Porozumienia o Ochronie Małych Waleni Bałtyku i Morza Północnego (ASCOBANS) Konwencji Bońskiej. Wieloletnie starania prof. Skóry zostały zwieńczone przyjęciem przez Ministerstwo Środowiska krajowego „Programu ochrony morświna”. Profesor Krzysztof Skóra jest autorem lub współautorem około 100 publikacji naukowych. Był członkiem wielu stowarzyszeń, rad i komitetów naukowych, m.in. Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Komitetu Ochrony Przyrody PAN. Współpracował z wieloma instytucjami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Był również bardzo zaangażowany w edukację ekologiczną. Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną prof. Krzysztof Skóra był wielokrotnie nagradzany. Jako pierwsza osoba prywatna otrzymał prestiżową Szwedzką Nagrodę Bałtyku (tzw. Bałtycki Nobel) Swedish Baltic Sea Water Award. Ponadto został odznaczony m.in. European Cetacean Society Conservation Award za działalność na rzecz ochrony ssaków morskich, Baltic Sea Found Prize 2005, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz odznaką honorową Ministra Środowiska „Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Władze samorządowe miast przyznały mu wyróżnienie Wybitnie Zasłużony dla Gdyni – medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Zasłużony dla Miasta Helu. Profesor Krzysztof E. Skóra zmarł 12 lutego 2016 r.

 

Marta Siatka

koordynator konkursu

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie:

http://www.abrys.pl/wydawnictwa/konkursy/nagroda-pracy-organicznej/.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *