Adam Pawełas

Adam Pawełas jest absolwentem nauk przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego i studiów zarządzania w ochronie środowiska na Politechnice Delft w Holandii. Pracował w międzynarodowej firmie konsultingowej, zajmując się analizami ekologicznymi przy prywatyzacji przedsiębiorstw w Polsce i krajach sąsiednich (m.in. przemysł spożywczy, górniczo-hutniczy, chemiczny i lekki). Dla jednej z największych sieci handlowych w Polsce organizował system gospodarki odpadami. Od 2002 r. zarządza sprawami środowiska, energii i bezpieczeństwa w Carlsberg Polska na stanowisku menedżera. Był odpowiedzialny za wdrożenie normy ISO14001 i realizację inwestycji w zakresie ochrony powietrza i oczyszczania ścieków, w tym z wykorzystaniem środków UE. Do najważniejszych inwestycji ekologicznych należały budowa oczyszczalni ścieków dla Browaru Bosman, rozbudowa oczyszczalni dla Browaru Okocim oraz instalacja kotłowni gazowej w Browarze Okocim. Adam Pawełas jest ekspertem w dziedzinie ochrony środowiska i efektywności energetycznej na poziomie globalnym Grupy Carlsberg. Realizuje i uczestniczy w projektach ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej w różnych regionach świata.

Adam Pawełas

Adam Pawełas, menedżer ds. ochrony środowiska, Carlsberg Polska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *