6 mld zł rocznie z UE na ochronę środowiska

Wsparcie w dziedzinie ochrony klimatu, gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadowej – to główne priorytety zawarte w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w nowej unijnej perspektywie budżetowej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chce przy wsparciu środków z UE, podobnie jak w ostatnich latach, przeznaczać rocznie ok. 5-6 mld zł na finansowanie działań związanych z ochroną środowiska.

We współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chcemy pełnić podobną rolę do tej jaką pełnimy w tej perspektywie – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Małgorzata Skucha, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Mamy doświadczenia, możemy służyć naszym i beneficjentom oraz innym instytucjom, które z nami współpracują.

Ocenia również, że na nowym programie operacyjnym skorzystają zarówno przedsiębiorstwa, jak i obywatele.

Beneficjentem będą mieszkańcy z wielu regionów Polski. Skorzystają przede wszystkim ci których aktywne samorządy, będą aplikowały o środki – zaznacza.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zamierza wraz z dotacjami unijnymi wydawać rocznie około 5–6 mld zł na ochronę środowiska. Prezes podkreśla, że priorytety określone w nowym Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko bezpośrednio wynikają z krajowych strategii, dotyczących bezpieczeństwa energetycznego i środowiska.

Przede wszystkim dotyczy to realizacji zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego i zakończenia np. porządkowania gospodarki wodno-ściekowej – zaznacza. – Drugą bardzo istotną kwestią pozostaje gospodarka odpadami. Chcemy, żeby oferowane przez nas efektywne wsparcie finansowe spowodował , że będziemy krajem, który może się poszczycić, że wykorzystuje odpady ponownie – dodaje Małgorzata Skucha.

Kolejną istotną kwestią w nowej perspektywie budżetowej ma być również ochrona klimatu, czyli położenie nacisku na działania ekologiczne zapobiegające zmianom klimatycznym na ziemi.

Będzie to osłona przeciwpowodziowa, ale również efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii – tłumaczy prezes NFOŚiGW.

Zasady, na jakich środki będą przyznawane przedsiębiorcom, są obecnie na etapie konsultacji. Wiadomo jednak, że w nowej perspektywie budżetowej będzie trudniej o dotację, a łatwiej o dostęp do tanich pożyczek.

Komisja Europejska wskazała, że w nowej perspektywie finansowej będzie musiało być więcej instrumentów zwrotnych. Zatem środki w formie dotacji oferowane będą tylko w tych obszarach, w których rzeczywiście innej możliwości nie będzie – dodaje prezes NFOŚiGW.

 Źródło: Newseria Biznes

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *