Las odpowiedzialności

W związku z tym, że drewno jest kluczowym surowcem używanym w produkcji artykułów higienicznych, opakowań, papieru oraz innych wyrobów, przedsiębiorstwa działające w tej branży w strategię biznesową muszą mieć wpisaną odpowiedzialność środowiskową.

Jedną z takich firm jest SCA, która w ramach swojej strategii dąży do realizacji trzech głównych celów: redukcji emisji dwutlenku węgla, odpowiedzialnego zużycia zasobów drzewnych i zmniejszenia zużycia wody. Produkty wytwarzane przez grupę są szczegółowo analizowane pod względem ich wpływu na środowisko naturalne w całym cyklu życia. Firma gromadzi też znaczne zapasy papieru przeznaczonego do recyklingu, wykorzystując go w produkcji, a zasoby wody są przeznaczane do ponownego zużycia tak długo, jak to możliwe.

Redukcja emisji CO2

Od 2001 r. firma wyznacza sobie konkretne cele w zakresie zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Od tego czasu podjęto szereg działań, włącznie z systematycznym zastępowaniem węgla i oleju biopaliwami i gazami naturalnymi. Obecnie celem firmy jest redukcja emisji CO2 (o 20% do 2020 r. w stosunku do poziomu z 2005 r.) wskutek stosowania surowców odnawialnych zamiast nieodnawialnych.

W 2003 r. SCA zainicjowało w całej grupie program ESAVE, w ramach którego realizowane są projekty, mające spowodować mniejsze zużycie energii i emisję CO2. Wśród nich znalazły się także proste inicjatywy, takie jak edukacja pracowników o korzyściach płynących z gaszenia światła przy wychodzeniu z pomieszczenia czy przeciwdziałanie wyziębianiu pomieszczeń. Do tej pory zrealizowano ok. 1300 projektów, które w efekcie pozwoliły zaoszczędzić 700 GWh energii elektrycznej i 1400 GWh cieplnej. W skali roku pozwala to na oszczędności rzędu 63 mln euro.

Kontrola oszczędności możliwa jest dzięki specjalnemu systemowi zarządzania zasobami (Resource Management System – RMS), zaimplementowanemu w całej grupie SCA. System zbiera i agreguje dane dotyczące zużycia energii, wody i innych surowców, jak również informacje dotyczące logistyki i emisji gazów. Ponadto jest wykorzystywany do wewnętrznych audytów i jako narzędzie ewaluacji w przypadku dużych inwestycji. Zebrane dane stanowią zawartość „Raportu zrównoważonego rozwoju”, będącego podsumowaniem rocznej działalności firmy. Do realizacji celów środowiskowych aktywnie przyczynia się polski oddział SCA w Oławie. Jest to pierwsza fabryka SCA Personal Care w Europie, która wykorzystuje do produkcji wyłącznie energię odnawialną, ponieważ 100% energii elektrycznej zużywanej w oławskim zakładzie pochodzi z parku wiatrowego w Suwałkach (fot. 1). Jak podkreślają przedstawiciele SCA w Oławie, korzystanie z „zielonych” źródeł energii jest nie tylko zgodne ze strategią i kulturą SCA, ale również opłacalne i korzystne dla prowadzonego biznesu.

Odpowiedzialne zarządzanie surowcem

Do zmniejszenia ilości CO2 w atmosferze przyczyniają się także należące do SCA lasy, rosnące na łącznej powierzchni 2,6 mln hektarów. Od 1999 r. wszystkie są certyfikowane przez Forest Stewardship Council (FSC) – międzynarodową organizację, promującą odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata. Audyt FSC z 2010 r. został zakończony sukcesem, a wszystkie uchybienia wskazane podczas audytu w 2009 r. skorygowane.

Około 5% całkowitej powierzchni lasów, będących w posiadaniu SCA to strefa, która nigdy nie zostanie naruszona, aby nie dopuścić do zaburzeń w biosferze i ochronić naturalne środowisko życia wielu gatunków zwierząt. Co więcej, wycinka drzew jest tak skalkulowana, aby biomasa przyrastała o 1% rocznie. Dodatkowo posadzenie trzech drzewek w miejsce jednego ściętego drzewa, co praktykuje się w SCA, pozwala uzyskać rocznie ok. 80 mln sadzonek w szkółkach leśnych. Plan wykorzystania posiadanych przez firmę terenów zalesionych sięga aż 100 lat w przyszłość.

Działania związane z zalesianiem zostały częściowo przeniesione także na nasz grunt. Polski oddział SCA, zajmujący się marką Tork, ma na swoim koncie m.in. akcję pod hasłem „Czas na Tork las – sadzimy drzewka Tork” (fot. 2). Projekt zainicjowano podczas targów ISSA Interclean w Warszawie w maju 2009 r. Wśród gości odwiedzających stoisko rozdawano sadzonki i zachęcano do rejestracji, budując tym samym bazę odbiorców, których w późniejszym terminie zaproszono na jesienny ekopiknik w Puszczy Białej, gdzie posadzono łącznie ok. 500 drzewek.

Na poziomie korporacyjnym SCA przykłada wagę do korzystania wyłącznie z zaufanych i wiarygodnych źródeł włókna drzewnego. Wszystkie zużywane przez SCA zasoby drewna są kontrolowane przez niezależnych audytorów. Dostawcy surowców, np. pulpy drzewnej, są zobligowani do wypełnienia stosownych kwestionariuszy i dostarczenia dokumentacji, co ma na celu zagwarantowanie, że nie pochodzą one z lasów znajdujących się pod ochroną lub z obszarów, w których łamane są prawa człowieka. Dostawcy, którzy nie spełniają założonych wymogów, są zobligowani do zaprezentowania wiarygodnego planu, mającego na celu poprawę tej sytuacji.

Połowa używanego przez firmę włókna drzewnego pochodzi z przetworzonego papieru przeznaczonego do recyklingu. Cały proces jest zarządzany przez specjalnie utworzony oddział w grupie, SCA Recycling, który angażuje się także w popularyzowanie wiedzy o odpowiedzialnym projektowaniu i cyklu życia produktu w całym łańcuchu dostaw: od momentu pozyskania surowca, przez projektowanie, magazynowanie, sprzedaż, użytkowanie, aż po koniec życia produktu i jego przetworzenie w taki sposób, aby zminimalizować ilość powstałych odpadów i zneutralizować ich wpływ na środowisko naturalne.

Redukowanie zużycia wody

Aktualnym zadaniem dla SCA w zakresie odpowiedzialnego gospodarowania zasobami wodnymi jest zmniejszenie zużycia wody o 10% do końca 2015 r., za rok wyjściowy przyjmując 2010 r. Wcześniej za cel przyjęto zmniejszenie zużycia o 15%, jednak ostatecznie udało się zmniejszyć je o 12%. SCA stale inwestuje w biologiczne oczyszczalnie ścieków w swoich fabrykach zarówno w Szwecji, jak i Norwegii, Belgii, Niemczech i Rosji.

Poszczególne oddziały zakładają sobie jeszcze bardziej ambitne cele. Na przykład jedna z fabryk w Australii w ciągu 10 lat zredukowała zużycie wody aż o połowę. Z kolei papiernia w Flagstaff w Arizonie jeszcze jakiś czas temu była na drugim miejscu pod względem zużycia wody pitnej w mieście. Dziś ten sam oddział nie tylko w 100% korzysta ze zrekultywowanej wody, ale także stosuje się ją w sposób wysoce efektywny i na jedną tonę papieru zużywa zaledwie jedną trzecią przemysłowej normy.

Proekologiczne inicjatywy w SCA podejmowano, nim zapanowała „moda na ekologię”. Starania firmy zostały zauważone i wyróżnione przez szereg niezależnych organizacji na całym świecie, w tym m.in. przez nowojorski Ethisphere Institute, który uznał SCA za jedną z najbardziej etycznych firm na globie czy WWF, który przyznał SCA najwyższą ocenę za sprawozdawczość w zakresie odpowiedzialności biznesu. Firma notowana jest również na indeksie zrównoważonych spółek: Dow Jones STOXX Sustainability Index i Dow Jones Sustainability WORLD Index. Ponadto firma znalazła się na pierwszym miejscu indeksu WWF’s Environmental Paper Company 2011 w kategorii Tissue. Nagrodzono w ten sposób odpowiedzialne podejście SCA do pozyskiwania włókien używanych do produkcji. Firma została docenione za przejrzystość i jawność swoich wyników środowiskowych. – Poddając się ocenie i udostępniając dane związane z wpływem działalności firmy na środowisko naturalne, SCA udowodniło, że traktuje poważnie środowiskową i społeczną odpowiedzialność – powiedziała Emmanuelle Neyroumande, Manager of WWF International’s global pulp and paper work. – Dla nas jest to potwierdzenie, że nasze długofalowe strategie związane ze zrównoważonym rozwojem, pozyskiwaniem surowców oraz stawianie sobie celów w odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata, są doceniane i zmierzają w dobrym kierunku – skomentowała Sune Lundin, President AFH Professional Hygiene Europe.

Małgorzata Łęcka, regional marketing director AFH East, SCA Hygiene Products

Opublikowano: Ecomanager Numer 4/2012 (25)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *