Pierwszy raport

Spółka Lubelski Węgiel „Bogdanka” po raz pierwszy opublikowała raport CSR za lata 2012-2013. Tym samym Spółka dołączyła do grona organizacji raportujących społecznie – raport CSR dla GK LW Bogdanka jest jednocześnie raportem otwarcia.

Raport odpowiedzialnego biznesu za lata 2012-2013 LW Bogdanka został opracowany w oparciu o wytyczne Global Reporting Initiative (GRI). Zgodnie z rekomendacjami GRI dla organizacji rozpoczynających raportowanie, został on opracowany w oparciu o GRI G4 („in accordance”) w opcji podstawowej („core”). W raporcie uwzględniono również wskaźniki specyficzne dla branży wydobywczej, opisane w stosownym suplemencie sektorowym do Wytycznych GRI. LW Bogdanka od lat informowała o oddziaływaniu prowadzonej działalności na otoczenie społeczne i przyrodnicze, do tej pory nie było to jednak raportowanie w oparciu o Wytyczne GRI.

Raport jest dostępny do pobrania na stronie internetowej, pod adresem: http://ri.lw.com.pl/pub/files/lwbogdanka_r_csr_2012-2013_web.pdf

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *