Proekologicznie w Puławach

S. KłakNa terenach Zakładów Azotowych Puławy oddano do użytku innowacyjne inwestycje chemiczne. Dzięki nim zwiększą się zdolności produkcyjne oraz magazynowe puławskiej spółki oraz zmniejszą emisje zanieczyszczeń.

 8 lipca br. w Puławach uroczyście przekazano  do użytkowania pierwszą tej klasy w Europie i trzecią na świecie instalację odsiarczania spalin w technologii mokrej amoniakalnej oraz dwie inwestycje w ramach nowego kompleksu nawozowego – instalację do produkcji nawozów płynnych z dodatkiem siarki oraz centrum logistyczne dla nawozów granulowanych. Łączne nakłady to prawie 460 mln zł.

W 2014 r. do użytku oddane zostaną także kolejne inwestycje będące w zaawansowanej fazie realizacji: instalacja do produkcji nawozów granulowanych, wchodząca w skład nowego kompleksu nawozowego oraz stokaż amoniaku o budżecie 108,5 mln zł.

Puławy udowodniły dziś po raz kolejny, że polska chemia może być i jest innowacyjna, że inwestycje proekologiczne mogą przynosić dodatkową wymierną wartość, a dążenie do doskonałości w świadczeniu usług i nowe produkty realizowane są w trosce o dobro naszych klientów. Ten skok jakościowy świetnie wpisuje się w wizję strategii konkurencyjnej Grupy Azoty – powiedział podczas uroczystości Paweł Jarczewski, prezes Grupy Azoty.

Nowa instalacja odsiarczania spalin jest jedną z pierwszych na świecie instalacji w technologii mokrej amoniakalnej. Inwestycja zredukuje emisję zanieczyszczeń z elektrociepłowni do atmosfery o ponad 80%. Produktem ubocznym przy tej technologii będzie siarczan amonu, który znajdzie zastosowanie w produkcji nawozów z siarką w ramach nowego kompleksu nawozowego.

Nawozy pochodzące z nowych inwestycji to nasza odpowiedź nazbadane wcześniej potrzeby rynku rolnego w środkowej Europie. Przeprowadzone pod egidą PUŁAW badania potwierdziły potrzebę wzbogacenia gleby w siarkę. Nasze nowe nawozy płynne, a wkrótce również granulowane, zapewnią ten ważny dla wielu upraw pierwiastek – powiedział Marian Rybak, wiceprezes Grupy Azoty Puławy.

W skład oddanej do użytku instalacji do produkcji nawozów płynnych z dodatkiem siarki wchodzą cztery zbiorniki o łącznej pojemności ponad 20 tys. m3 (na 24 tys. ton nawozów), oraz stanowiska do załadunku nawozów płynnych na pociągi i autocysterny o łącznej wydajności 550 m3 na godzinę.

Ukończono także realizację nowego centrum logistycznego – części nowej wytwórni do produkcji nawozów granulowanych na bazie mocznika i siarki. Nowy obiekt wyposażony jest w nowoczesną pakownię o łącznej zdolności załadowczej ponad 240 ton/h i magazyn, który może pomieścić nawet 13 000 ton nawozów.

Głównymi celami realizacji projektów inwestycyjnych w Grupie Azoty Puławy jest zwiększenie efektywności produkcyjnej przy spełnianiu najwyższych standardów jakości i troski o środowisko naturalne.

Konsekwentnie od lat inwestując w rozwiązania proekologiczne Grupa Azoty Puławy znacząco zredukowała zanieczyszczenia emitowane do powietrza oraz zanieczyszczenia ściekowe. Od 1985 r. spółka zredukowała zanieczyszczenia pyłowe aż o 94%, zanieczyszczenia ściekowe o 70%, a zanieczyszczenia gazowe o 53%. Oddawana do użytku nowa instalacja odsiarczania spalin obniży koncentrację stężeń SO2 z 3000 mg/ m3 do poziomu poniżej 200 mg/m3.

Ważnym zadaniem poprawiającym efektywność produkcji jest zakończona 28 czerwca br. inwestycja dotyczącą nowej turbosprężarki powietrza, podnoszącej sprawność produkcji amoniaku na Wydziale Amoniaku II w Zakładzie Nawozów. Koszt tej inwestycji to 24,5 mln zł.

Nowa turbosprężarka o wydajności 45 000 Nm3/h, zastąpi dwie mniej wydajne i wyeksploatowane turbosprężarki parowe. Zapewni ona potrzebną ilość powietrza dla dwóch (z trzech) linii produkcyjnych Amoniaku II, umożliwiając osiągnięcie pełnego obciążenia tych jednostek, jak również stworzy w tym węźle warunki do intensyfikacji zdolności produkcyjnej o 15%.

Inwestycja ta łączy się z efektami zrealizowanych wcześniej projektów przebudowy instalacji usuwania CO2 z gazu do syntezy amoniaku na trzech jednostkach. Realizacja tych projektów umożliwi intensyfikację produkcji gazu syntezowego o 15%, a tym samym zwiększenie produkcji amoniaku i zmniejszenie wskaźników zużycia surowców i półproduktów.

 Źródło: Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *