O transporcie w Brukseli

Podczas posiedzenia Komisji Spójności Terytorialnej Komitetu Regionów (COTER), które odbyło się 7 maja 2013 r. w Brukseli, szukano sposobów na zapewnienie alternatywnych źródeł energii w celu wprowadzenia jej czystych form dla transportu.

Podczas debaty członkowie Komisji COTER zajęli się również oceną oddziaływania terytorialnego i czwartym pakietem kolejowym, który stanowi jedną z najważniejszych inicjatyw ustawodawczych w obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego. Nowe rozwiązania mają na celu usprawnienie zarządzania i bezpieczeństwa kolei oraz otwarcie pasażerskiego rynku kolejowego, tak aby pasażerowie mogli korzystać z jednolitego, europejskiego rynku kolejowego.

Apeluję, aby nie podchodzić doktrynalnie do proponowanych rozwiązań, trzeba mieć bowiem na uwadze różnorodność uwarunkowań i rozwiązań organizacyjnych w poszczególnych krajach. Konieczna jest zatem większa elastyczność. Należy też ostrożnie podchodzić do pełnego urynkowienia usług przewozowych, ale jednocześnie nie traktować przywilejów pracowników firm przewozowych jako absolutnie niezmiennych – powiedział Marszałek Woźniak, przewodniczacy posiedzenia Komisji, komentując propozycje legislacyjne Komisji ws. pakietu.

Komisja COTER przyjęła również na swym posiedzeniu opinię w sprawie tzw. oceny oddziaływania terytorialnego, która ma prowadzić do bardziej odpowiedniego i terytorialnie zintegrowanego rozwoju w polityce europejskiej i prawodawstwie UE. Instrument ten ma służyć oszacowaniu skutków terytorialnych danej inicjatywy politycznej lub wniosku legislacyjnego dla władz lokalnych i regionalnych w kontekście rozwoju terytorialnego.

Przewodniczący COTER Marek Woźniak przekazał również informacje dotyczące stanu negocjacji pakietu polityki spójności na lata 2014-2020.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *