Stabilizacja cen na rynku carbon

Prognoza średniej wartości uprawnień EUA w II półroczu 2013 r. nie zmieniła się w stosunku do czerwcowej prognozy i wynosi 4,24 euro – oceniają specjaliści Domu Maklerskiego (DM) Consus.

Za główne czynniki wpływające na cenę uznano: odsunięcie w czasie decyzji PE w sprawie backloadingu, opóźnienia w przydziale darmowych uprawnień oraz ryzyko korekty wcześniej zakładanych ilości.

Zdaniem analityków powrót do prac nad głośną propozycją przesunięcia 900 mln uprawnień do emisji CO2 (EUA) z lat 2013-2015 na późniejszy termin trzeciego okresu rozliczeniowego systemu EU ETS spodziewany jest najwcześniej w październiku br. Do tego czasu jedynie nieoficjalne informacje dotyczące stanowisk poszczególnych państw mogą nieznacznie oddziaływać na wycenę jednostek.

Specjaliści DM Consus podają, że instalacje, dla których przewidziane były darmowe uprawnienia, wciąż nie posiadają ich na swoich rachunkach. W prognozie czytamy: Zwłoka jest efektem wydłużenia czasu prac nad ustaleniem wartości współczynnika korygującego, którego Komisja Europejska może użyć do zmniejszenia pierwotnie zakładanych ilości darmowych uprawnień. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Środowiska zostanie on przedstawiony przez KE w najbliższych tygodniach. Do tego czasu, wraz z narastającą niepewnością wśród zainteresowanych podmiotów, ceny uprawnień mogą nieznacznie wzrosnąć.

Analitycy twierdzą, że mimo umożliwienia handlu jednostkami CER w kontraktach Daily Future (ICE) zainteresowanie tymi jednostkami jest znikome. Po pozostaniu na rynku jedynie „zielonych” jednostek ich wycena oscyluje w okolicy 0,5 euro. Taki lub nieco niższy poziom może utrzymać się do końca roku.

W opublikowanej prognozie dotyczącej rynku kasowego CO2 specjaliści przewidują, że średnia cena EUA w 2014 r. może wynieść 5,43 euro, w 2015 r.– 6,99 euro, a w 2016 r. – 7,50 euro.

Źródło: DM Consus

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *