Komisja ponagla Polskę w sprawie EU ETS

Komisja Europejska oficjalnie wezwała dziś Polskę i Słowenię do zgłoszenia transpozycji dyrektywy 2009/29/WE, która zawiera reformę unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS).

EU ETS jest kluczowym elementem polityki Unii Europejskiej na rzecz walki ze zmianą klimatu oraz jej podstawowym narzędziem służącym do zmniejszania emisji przemysłowych gazów cieplarnianych w sposób opłacalny.

Państwa członkowskie są prawnie zobowiązane do transpozycji dyrektywy do prawa krajowego do 31 grudnia 2012 r. Do tej pory Polska i Słowenia nie zgłosiły żadnych środków transponujących. W związku z tym Komisja wzywa te dwa państwa członkowskie, w formie uzasadnionej opinii (stanowiącej drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego), do zapewnienia zgodności z prawem UE.

Źródło: Komisja Europejska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *